- GI BEFALINGER
 -
Gi Befalinger

Bønn, er et super effektivt våpen (Hi-tech) mot onde-
ånder og demoner.
desto mer du bruker bønnen som et redskap i hverdagen,
jo større slagkraft og fremgang oppnår du. Dette gjelder
for frelste sjeler, ettersom Gud har gitt sitt løfte
om det til sine barn. Gud hører på alle bønner selv om
du ikke er kristen. Men vil du ha tilgang til Hans
veldige kraft 24 timer i døgnet hele tiden,
så må du først komme til frelse i tro og dåp.
Det å bli frelst tar egentlig bare noen få minutter.
Du må gi et trosskaps løfte til Gud.
Om at du tror på Jesu korsfestelse og oppstandelse.
Mer om løftet står på en annen side. (Klikk her)

Rustningen som Gud har gitt oss,
er vårt våpen mot ondskapens åndehær.
Selv så alt for mange kristne skjønner seg ikke på dette.
Gud vil at vi skal ta i bruk fullmakten og autoriteten som Jesus gav oss ved oppstandelsen.
For å vinne sjeler handler mye om å jage bort fienden
som er Satan og hans åndehær. Satan har fortsatt en
kamp mot kjøtt og blod, men han er allerede en
fallen åndsfyrste. Satan er ingen Gud, men en frafalt erke-engel. I åndeverdenen har Satan allerede tapt
ovenfor Gud, men i menneskers sinn er han en farlig ånd.  Han jager etter å erobre menneskets sinn,
slik at mennesket faller fra sannheten. Derfor er
det så viktig å komme til frelse nå, slik at du ikke faller sammen med Satan ned til hans verden. Satan vet at
hans tid snart er omme, og da skal han være bundet
i 1000 år. (Dette står det profetert om i Bibelen.)
Tiden i verden renner raskt mot slutten, vi ser ikke annet rundt oss enn, utagerende kaos. Jesus har sagt at vi burde kunne ane råd når endetiden er nær, for i endetiden skal
det være svært mye av alt som er ondt, og det skal vises
på verden at Djevelen er redd, og gjør ikke verden det
nå i denne tiden, når tid vil verden kunne innse det da?

Jeg har ingen intensjoner med å henge ut verken kirker
eller menigheter, men ofte forteller folk meg at de
har gått til Gudstjeneste år ut og år inn, og aldri
mottatt vekkelse.
Samfunnet roper etter modernisering og
oppdatering i kirken. Men det samme samfunnet er imot
kirkelig statsstøtte, imot kristendoms-undervisning i skolen, imot andakt i barnehagen. Når da også kristelig folkeparti (KRF) prøver å lytte til samfunnet, ender det opp med at
de forkaster formåls-paragrafen, altså at du ikke
lenger trenger være kristen for å være med i partiet.
(de tar m.a.o. bort grunnmuren)
De uttrykker spesielt at de ønsker mennesker som tror på andre guder velkommen til partiet.
Det er som å ønske Satan velkommen.
Selv om de gjør det med et medmenneskelighets syn,
så er det likevel å gå for langt. Det er andre måter å imøtekomme slikt på.
Kirken burde gi de noe som tilhørerne kan
grunne på, ha en preken som er en
"to be continued next sunday" slik at de har noe å glede
seg til gjennom uka, gjerne gi de en oppgave å løse osv.

Å være kristen gir forpliktelser, vi skal hjelpe
medmennesker rundt oss, gi kjærlighet, gi trøst, gi glede,
gi helbredelser, gi forkynnelse om frelsen. Vi skal trossalt
fortelle folk sannheten og ikke leve sammen med de i usannheten.
Man blir ikke kristen av å gå i kirken en time i uken.
For å bli en kristen må du følge i Jesu fotspor. Gud er verdens lys, tar du imot Ham, blir hjertet ditt fylt med kjærlighetens lys og mørket blir for altid borte.
Du bør gjøre det samme som disiplene gjorde,
fordi du er en kristi disippel. Du må ut
å gjøre gjerninger for Gud. Og fullmakten og autoriteten
fikk du da du ble frelst og døpt. Gå ut å forkynn!!,
helbred syke!!, gi hjelp til de fattige!!.

Gjør det som gleder Gud, slik at Han gleder seg ved deg.

Ved frelsen har du fått del i den makt,
som apostelen Peter og disiplene hadde. Når det er formålstjenlig for Herren, kan du gjøre hva du vil med  kraften. Er mannen din syk? er barna dine syke?
er naboen syk? Da kan du som enhver helbreder, legge hendene dine på dem å helbrede dem, for alle frelste/-
kristne har del i Guds allmektige styrke og kraft.
Jesus vil at du som kristen tar i bruk Hans kraft,
Han forventer det av deg.
Det er en plikt å hjelpe lidende,
og du har kraften tilgjengelig.

Mange kristne går rundt å tror at de ikke kan gjøre noe for verden,
men vær sikker på at dere kan, dere er Krsti legeme.
Dere har en ufattelig stor fullmakt i Jesus Kristus.
Dere kan knipse på demoner og onde ånder, og de
vike plass. For Jesus holder deg i hånden når du gjør etter Hans vilje, og det er etter Hans vilje å drive ut demoner
og onde ånder.
Gå ut idag å gjør noe for Gud, for Gud er med deg,
du har ingen ting å frykte,
for frykten må selv vike når du befaler den om å vike.

Ta på deg Guds rustning, det er din General-kappe,
gå ut å gi dine befalinger i Navnet Jesus Kristus.
Så hjelper du Gud å komme med sitt rike til jord,
slik vi ber om det i fadervår. Fadervår er Herrens bønn,
  Han har gitt den til oss for at vi skal bruke den i praksis.
Webside drives av  Vistaprint