- FRIHET
 -

KRISTUS GIR FRIHET:
Ved troen på Jesus Kristus blir vi satt fri. Noen lurer vel på hva vi blir satt fri fra. Det er djevelen som er hersker i denne verden, han er spesialist på å skjule den sannheten at han holder menneskene i slave lenker. Det Gud kaller for synd, er det som gir føde til djevelens demoner, djevelen livnærer seg og får styrke gjennom menneskers syndfulle liv. Det å synde er det samme som å gi føde til demoner. Derfor er det at Gud hater synd. Ved at vi bekjenner oss våre synder til Gud, så brytes matlenken til demonene og demonene sultes ut. Gjenntagende synd styrker demonenes kraft over enkelt mennesket slik at det blir vanskeligere for mennesket å bekjenne seg sine synder til Gud og vende om. Jesus Kristus gikk i mellom oss og djevelen ved korsfestelsen, slik at vi kunne bruke Navnet Jesus til å fri oss fra djevelens lenker og bli satt fri. Det er kun Jesus Kristus som frelser, det er bare Han som gir oss fred fra djevelens angst og frykt. Takk Gud for at Han sendte sin Sønn som skjold for oss. Gud elsker oss så uendelig høyt at Han vil gjøre nærsagt alt for at vi skal se sannheten og bli satt fri fra djevelens lenker. Jesus Kristus seiret over djevelen ved korsets blod og oppstandelsen, slik at vi heretter alltid kan søke oss til Jesus for å få syndsforlatelse. Men vi må med et oppriktig hjerte ta imot Jesus og søke Han. Vi må søke Han mens Han er å finne. Det vil komme en tid hvor menneskets hjerter vil bli harde og kalde som is, og synden, nøden og trengselen vil bli bærebjelken i menneskeheten. Kjære medmennesker, vend om på ditt syndeliv, ta imot Jesus Kristus som din frelser, Han gir setter deg fri og ser i nåde til deg med en gang du gir Han en bekjennelse. Noen eksempler på hvilke synder som gir føde til demoner er; Porno, Skrekkfilmer, misunnelse, sjalusi, grådighet, bitterhet, hat, hovmod, fråtseri osv. Kutter du ut dette, vil du også slippe mye frykt og angst i livet ditt. Troen og tilbedelsen av vår Herre Jesus Kristus gir fred og ro i ditt hjerte og sinn. Bruk ditt gode forråd til å bryte ned ondskapen. Velsign de som forbanner deg, ønsk godt og be for de som ønsker deg ondt. Bønn er vårt sverd i åndeverdenen. Det å være en forbeder er å være villig til å stille seg i gapet mellom Gud og mennesket som har ubrutte lenker til djevelen. Ved Jesu Kristi seier over djevelen på Golgatas kors, har vi som tilhører Jesus Kristus fått en ubestridt makt og autoritet over alt fiendens velde (djevelen). Ved denne autoriteten sitter vi sammen med Jesus på tronen høyt over åndeverdens myndigheter og makter og kan med et knips bryte demoners lenker til mennesket. Men mennesket må ville overgi seg til Gud for at demoners lenker ikke skal feste seg igjen, det gjøres ved at man slutter å repetere syndelivet. F.eks. at man stopper å se på porno, sjalusi, utilgivelse, bittherhet osv. Har du noe utilgitt mot noen i ditt liv f.eks. gjennom bitterhet, er det viktig at du tilgir den personen og ber til Gud om å tilgi deg for det, bare da sulter du ut demoners virksomhet i deg.

Ettersom det er djevelen som er verdens hersker, er det svært mange mennesker som lever på den løgnen som Satan har gitt om at verken Gud eller han finnes. Satan er selvsagt livredd for at sannheten skal komme opp i dagen, derfor er det at kristne blir forfulgt verden over. Satan bruker uvitenheten i mennesker i sin kamp mot Gud, for å ta knekken på de som vet sannheten og fasiten på å få han bundet. Satans varemerke er manipulasjon, frykt, angst, tvil, splid, hat, ufred, motløshet osv. Et eksempel på manipulasjon som forårsaker forbannelser er bannord, og spott av Gud i banneord. Man hører aldri noen som spotter buddha eller harrikrishna o.l. Men navnet Jesus Kristus er fritt vilt blant de vantro, og det er fordi djevelen frykter Gud og frelste mennesker, fordi vi har makt og autoritet til å knuse djevelens avkom. Spør deg selv hvorfor ellers det er slik at de kristne verden over bli forfulgt om de ikke hadde noen makt.

Guds makt har også blitt misbrukt opp gjennom århundrene av. F.eks. Vatikanet i Italia. I middelalderen var det ikke en krig imot seg et land fryktet som mest, men faktisk det å bli bannlyst av vatikanet. Uskyldige mennesker har blitt undertrykket gjennom religion i alle år. Men vit dette at Jesus Kristus kom ikke til menneskeheten med forkynnelse om en religion, men en åpenbaring om frelse og evig liv i Guds rike. Religion er et menneskeskapt aspekt gjennom menneksets trang til grådighet og undertrykkende makt begjær, noe som ikke er gudelig men djevelsk. Når mennesket gir føde til demoner kommer det alltid en sviende bi-effekt, en løgn og en kopi av Gud i dets kjølvann.

Religion:
Det å være religiøs er å være opptatt av det ytre aspektet innen tilbedelse av Gud gjennom mange ritualer og lover og regler der Gud vistnok aldri blir fornøyd uansett hvor mye mennesket bestreber seg å gjøre Gud fornøyd. De religiøse mangler et liv i Den Hellige Ånd.

Åndelig kristen:
Men tilber du Gud gjennom det åndelige aspektet, lever du etter Nåden, og der er Gud alltid fornøyd bare du kommer til Han i bønn og tilgivelse. Ingrediensen til å utøve Guds autoritet og makt på går gjennom Guds Nåde. Der av Nådegavene. Mange religiøse tror ikke på kraften, bare tilbedelsen.

Hjernen vår vil ha belønning:
Når det gjelder enkelte områder i hjernen så er de opptatt av at kroppen hele tiden skal ha belønning. Nikotin er som vi vet skadelig for kroppens blodtrykk og blodårer, men når hjernen lures til å tro at nikotinen er uerstattelig for kroppen, så skaper den avhengighet. Da vil hjernen fortelle deg at den må ha nikotin for nærmest å greie å overleve dagen. Deretter skaper den en avhengighet slik at din viljestyrke blir satt på prøve og for mange gir de tapt for avhengighetens løgn og bedrag, å starter med daglige inntak av røyk eller snus o.l.

Bi-effekter:
Din viljestyrke kan overkjøre hjernens behov for å innta nikotin, for du vet jo at nikotinen er skadelig, men likevel er det noe som forteller deg at du må ta en røyk. Bi-effektene av å røyke er mange og svært skadelige, de kommer nødvendigvis ikke i samme stund, men bi-smaken vil komme til alle før eller senere i form av; dårlig blodsirkulasjon, dårlig kondisjon, røykeben, hjertesvikt, kolls osv. Selv om vi kjenner sannheten, går man imot den fordi hjernen "trenger" belønningen. Slik er det med medisiner, alkohol, og mye annet. Et annet eksempel på bedrag er når man ser på skrekkfilmer. Du vet inni deg at det er skuespill, men hjernen din reagerer likevel på skrekkscenene med nød-reflekser som om at det hendte i virkeligheten, du kan bli mørkeredd og veldig skvetten o.l., selv om at du vet innerst inne at det bare var en film. Noen velger å belønne hjernen med potetgull og is (sukker), når de synes de har utført en god joggetur e.l. Andre igjen belønner kroppen med porno når de blir kåte. Alt dette skader enten sinnet eller kroppen på hver sine måter. Alt er bedrag for at hjernen skal ha belønningen den synes den trenger.

Fristelser:
Slik er det også med synd og demoner. Demonene forteller deg at det er helt greit å se på porno, at det er helt greit å se skrekkfilmer, at det er helt greit å røyke, at det er helt greit å drikke alkohol osv. Felles for dem alle er at de skaper en avhengighet som på sikt bryter ned sinnet og kroppen og ødelegger mennesket som Gud har skapt. Det er hovedmålet til djevelen, nemlig å ødelegge Guds elskede skaperverk. Derfor er det at Gud hater synd, fordi det er spillekortet som djevelen kan friste med, og der han lykkes mest og kan gjøre mest skade. Prøv ut din viljestyrke, det er ikke enkelt å stå imot et røyksug, jeg har prøvd det selv.  Be Gud om hjelp til å få styrke og kraft til din viljestyrke til å slutte med din avhengighet. Innse at dette skader kroppen din og at det er en synd, be så Gud om å tilgi deg for disse syndene og be Gud om å hjelpe deg med å kutte det ut. Din viljestyrke makter alt med Guds hjelp. Både alkohol, røyk, narkotika, misbruk av medikamenter, sukker osv. skaper kun svært korte lykkerus følelser, men skadene kan bli mange og langvarige. Dagen etter en fest med alkohol er det at alkoholen viser deg sitt sanne ansikt; Nervøsitet, hjertebank, angst, frykt, uro osv. Slik er også djevelen. Gud sa at djevelen kommer til dere i saueham, men innvendig er han som en glupsk ulv.

Våkne opp!!
Så la dere ikke lure, våkn opp fra bedragene og illusjonene og tåkehavet, slutt å brødfø demoner, for Jesus kan komme når tid som helst og etter opprykkelsen av Gudsbarna vil djevelen slippes fullstendig løs, da vil det være et sant helvete å måtte være igjen på jorden, og da lar Han djevelen slippe helt løs slik at verden kan gå til grunne med all sin ondskap. Det eneste som holder verden fra å gå i totalt kaos idag, er at vi har mennesker som bruker bønn i hverdagen, at det ennå er Gudspåkallelser blant oss. Når det ikke lenger er flere igjen på jorden som kan det å be, og som ikke har Gud i seg eller veldig få igjen, da går verden inn i en trengselstid og uhygge som aldri har vært sett før.
Da vil djevelen også vise mennesket sitt sanne ansikt, slik som alkoholen og misbruket gjør idag. Men da har Jesus allerede vært på jorden å tatt med seg sine, da er det for sent å tilkalle Gud. Så tilkall Gud og vend om fra din synd idag, før det er for sent!!!

Her ser man hva som kan skje når man brødfør demoner gjennom alkoholens syndelige vesen. Se, og døm selv!


Webside drives av  Vistaprint