- FORKYNNEREN
 -

Forkynneren kap. 9 vers 3

>>Det er det vonde med alt som skjer under solen, at alle får samme lagnad.
Så lenge menneskene lever, er deres hjerter fullt av ondskap og uforstand.
Og siden må de gå til de døde.
Det er håp for den som holder til blant alle de levende. Det er bedre å være en levende hund, enn en død løve.
De levende vet at de skal dø, men de døde vet slett ingenting.
De får ikke lenger noen lønn, for minnet om dem er glemt.
Deres kjærlighet, hat og misunnelse er det slutt med for lenge siden.
Aldri i evighet skal de få del i alt det som skjer under solen.<<

Slik fortsetter dette kapittelet om kunnskap og nødvendig visdom, anbefaler alle å sette seg ned med en kopp Tè, å lese gjennom disse få sidene i Bibelen.


Webside drives av  Vistaprint