- FORKASTELSE..
 -
Du trenger Flash Player for å kunne se denne siden.
Jeg er i Herrens hender.m4vhttp://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7265675

Da medisinen kom til menneskeheten, forkastet vi helbredelse ved bønn.
Helbredere ble skiftet ut med medisiner,
Vi har forkastet Gud, sagt nei til dåp, sagt nei til andakt i radioen,
sagt nei til kristendoms-undervisning i skolen,
sagt nei til kirkelig statsstøtte, vi sier nei til Gud overalt, ja til og med i politikken, KRF KristeligFolkeParti, forkaster formåls paragrafen og avkristner seg selv. Vi sier Ja til en ugudelig hverdag og fremtid,  Hva er egentlig borgelig konfirmasjon?? Navnet og gjerningen og årstallet for at du skal bli konfirmert har dere tatt, dere har kopiert alt det som skal være en pakt mellom menneske og Den Hellige Ånd, men dere har utelatt Ånden. Til og med ekteskaps pakten mellom menneske og Gud er kopiert, men Gud er utelatt og forkastet!.' Når Guds Ånd er forkastet, er det ikke mye mer å hente i et Kristelig samfunn. Norge er i Ånderlig forfall, og om ikke lenge vil det være for sent å vende om.

I Bibelen sies det at den som velsigner Israel, Abrahams, Jakobs og Isak`s ætt, skal bli velsignet, og den som forbanner Israel og Abrahams ætt, skal bli forbannet. Oslo avtalen 1 og 2, har ikke gjort det lettere for Israels og Abrahams ætt, tvert imot har det blitt mye vanskeligere for Israels rettmessige folk å klare hverdagen.
I tillegg fordømmer Norge, Israel, når Israel må ty til våpen for å forsvare sitt land.
Denne fordømmelsen skaper forbannelse mot Norges land. Dessverre. I fra gammel tid, da Olav den Hellige regjerte, da var det å være kristen, typisk Norsk.
I dag er det nærmest typisk norsk å være hedning og vantro.

Bibelens ord blir kopiert slik at det gagner de Gudløse, falske profeter går med Bibelen i hånd og profilerer for engle-healing og spådom. Hadde de bare bladd litt i Bibelen , så hadde de raskt funnet ut at slike ting som spådom, tale med gjennferd, trolldomskunst osv. har Herren avsky for. Men de kommer til dere i saueham, og innvendig er de glupske ulver.
(Matteus 7,15)
Og nå når vi roper etter Gud i vår store nød som kommer over oss,
'vil han høre?
hvorfor skal han lytte fra hedninge rop??
Vi har selv åpnet opp denne døren, og forkastet Guds ord.
Se nå hvor dette bærer frukter.
Når medisiner ikke lenger kommer til å hjelpe, hva skal legene gjøre da,
hva skal mennesker søke hjelp i da? Herren har de for lengst
tatt avstand fra.
Vi er livredde for å bli snik islamisert, men å snik avkristne oss selv, det er ikke så farlig.
Skyld ikke på andre trossamfunn. Norge har seg selv å takke.
Når andre religioner ser at vi forkaster vår Gud, så åpner det opp for ånderlig anarki, og kaos i rekkene, som fører til stor nød og tilblivelse av andre trossamfunn. Gresset er IKKE grønnere på den andre siden.
vi har oss selv å takke. Velferdsamfunnet Norge avkristner seg selv!

Selv om alt dette skjer, sier Jesus Kristus at det ennå er håp for deg å søke om tilgivelse og frelse, Gud er nådig og tålmodig, men Han har satt sitt endepunkt, og da er det verken nåde eller trøst å finne. Ta imot frelsen idag! Ta imot Jesus Kristus i ditt liv! Det er livsviktig!

43 
Derfor er det at Jesus sier, "reis deg opp, ta din båre å gå, men synd ikke mer, for at ikke plagen skal gjøre deg ennå verre" 

Jesu makt over onde ånder (Matt 12,22)Webside drives av  Vistaprint