- FORBILDET
 -
Ha Gud som forbilde! EF. 5.

Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud.

Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være   tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige. Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud! For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudsdyrkelse. La ingen narre dere med tomme ord! For slikt gjør at Guds vrede rammer de ugudelige. Gjør ikke felles sak med dem. 

Jeg må bare skyte inn at vi som har valgt å ta et standpunkt som hellige, dvs. kristne, får også tilgivelse for våre tidligere overtredelser og syndige natur, som vi levde i før vi ble kristne. All avgudsdyrkelse, urenhet, fyll og festing osv. blir strøket bort ved bekjennelsen av dine synder. Selv om venner eller uvenner husker 20 år tilbake i din tid, og kanskje fremdeles gjennopptar historier fra ditt syndige liv, så skal du bare vite at Gud glemmer dem med engang du bekjenner dine synder til Han. Gud vet hvilke synder du har begått, men du må likevel bekjenne de til Han, slik at Han vet at du angrer. Om du ikke bekjenner dine synder for Gud, så er det som om du ikke angrer, og da lever du fortsatt i urenhet. Bli mer lik Kristus, hver en dag. Bekjenn dine synder til Gud, og gi kjærlighet til "mannen i gata".

Paulus forts....Ef 4, 8.  Lysets barn
En gang var dere selv i mørke, men nå - i Herren - er dere lys. Lev da som lysets barn! Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren! Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller!
Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, og alt som kommer for dagen, er lys. Derfor heter det;

Våkn opp, du som sover,
stå opp fra de døde,
og Kristus skal lyse for deg.

Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde.
Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.


Webside drives av  Vistaprint