- FORBØNN
 -

Bønnen er ikke til for at mennesker skal få sin vilje i himmelen, men for at Gud skal få sin vilje på jorden. Amen!

Forbønn
Når vi ber for andre kalles det forbønn. Forbønn er født ut av Guds hjerte - det er født av kjærlighet. Med denne bønnen ofrer vi av oss selv, av vår tid, vår livsstil og energi.
Vi gir av oss selv for å be for andre mennesker, og for at Guds vilje, plan og tanke skal skje på jorden. 

Gud leter etter mennesker som bryr seg nok til å be, etter mennesker som elsker nok til å gi seg selv til ham og til andres behov i forbønn. Gud har kalt oss til å være forbedere og helbredere.
Jesus er forbederen i himmelen.

En enkel definisjon på hva forbønn er:
-Å gå i forbønn er å ta en annens plass, å stå på vegne av noen andre. Jesus sto der jeg selv ikke kunne stå, hans blod betalte prisen for min synd. Prisen er betalt, men det er en ting jeg kan gjøre: Å stå for andre på vegne av det offeret Jesus bragte for meg. Planen som er tilgjengelig i åndeverdenen må bringes inn i den naturlige verden, det gjøres ved forbønn.

-Føre Gud og mennesker sammen, sammenføyd, vi står i gapet mellom dem. I den krigførende siden lager vi også et gap mellom mørkets makter og de vi ber for. Når vi da ber, er ordene i vår munn fulle av kraft når vi kobler dem med tro på Gud. Bind opp Satan i Jesu navn. Forløs Guds fylde, hans veier, DHÅ, godhet og rettferdighet.

-Tal bindende og løsende ord til mennesker som er i fangenskap. Be om at Gud skal bearbeide dem ved at DHÅ virker i dem når vi går i forbønn for dem.
-Bind den sterke mannen, maktene og myndighetene ved forbønnens makt. Du som er forbeder har den ære og makt til å gjøre det. --Ta den i bruk!!

Gud har gitt oss sitt løfte!
Hebreerne 6, 12-20

Webside drives av  Vistaprint