- FORAKT OG HOVMOD
 -Det finnes to veier å gå etter dette livet, hvor vil du?
: For oss kristne, er det ikke "angrep" som kommer utenfra som er farlige, for de tar Gud seg av og verner oss mot. Men de angreps-tanker som kommer innenfra skal vi være oppmerksomme på å kjempe mot. For hva hjertet er fylt av vil tungen tale. Paulus formaner oss om å ta tanker til fange, tanker som vil nedbryte våre sinn. Vi kristne skal ikke slippe noe mørke inn i våre sinn, bare lyset skal vi tillate å slippe inn, altså vi skal livmære oss på Gud og vandre i lyset slik Han er lyset. Djevelen er en infiltrator, og om vi velger å synde litt i hverdagen, kommer djevelen inn døren du nettopp åpnet og begynner å infiltrere dine tanker, han starter med å nedbryte deg. Satan er en mester til å få en fjær til å bli et helt hønsehus fylt opp med sorger og forbittrelse. Bitterhet er en farlig reaksjon i vårt indre som kan bryte deg helt sammen. Når man er i Kristus er man ferdig med det liv man hadde i verden, fordi man er født på ny. Men synder du uten å bekjenne synden, kommer Satan å minner deg på det gamle livet ditt da du var en synder for å prøve å gi deg bitterhet. Om noen som er av verden blir sint på noe du gjør som kristen, ikke som menneske men som kristen, så er det ikke verden og det som er utenfor deg som kan skade deg, men den reaksjonen du får som følge av aggresjonen som vokser på din innside. Så vær årvåken og be at dere ikke slipper inn mørke i deres liv. Det er kun deg selv og
dine
tanker som kan skade deg. Vi må fornekte oss selv og la Gud og DHÅ ta styringen i våre liv. Lytt til DHÅ og gjør som Han vil. For vi må ta oss i vare for å bli ulydige og gjøre opprør. Bli hos Herren, og Far og Sønn blir og tar bolig i deg. Amen! Gud verner oss på alle våre veier. For Jesus er veien, sannheten og livet, og ingen kan komme til Gud vår Far uten gjennom Sønnen Jesus Kristus. I Han får du frelse.

Vi må begripe at vi trenger frelse for å bli frelst, og alle som søker Gud gjennom Jesus Kristus finner Han. Når Gud har deg på tomanns hånd må du innse at du er et syndig menneske, være villig til å bøye kne for Gud å be om syndenes forlatelse. For det er kun Jesus Kristus som har makten til å redde deg, ingen andre. 

Ettersom vi er Guds skaperverk vil Gud at alle mennesker skal innse at Gud er der for alle. Men det er menneskets egen fri vilje som bestemmer om de vil ta imot Han eller ikke. Gud er usynlig, men Han er der likevel. Luften vi trenger for å puste er også usynlig, det er også gravitasjonen, men vi trenger den for å overleve. Når vi lever i synd, manifisteres noe av dette seg i form av sykdommer. Dette gir Satan muligheten til å regjere over våre liv og ødelegge oss raskest mulig slik at vi ikke rekker å bli frelst eller søke frelse. Slik blir alle som ikke er frelst ført i fangenskap av Satan til dødsriket i påvente av den endelige dommen.
For hver sjel som blir frelst er det stor jubel i himlenes rike, står det i Bibelen.
Om Satan greier å villede og stjele sjeler til sitt rike er det til stor sorg for Gud.

Menneskeslekten er en trassig ætt,  behovene våre øker i takt med egenrådigheten og grådigheten. Når mennesket velger å vende sinnet sitt bort fra Gud blir det lettere for Satan å innta deres tanker. Noen av de mange strategiene som Djevelen bruker er:

Frykt, angst,løgn, bedrag, falske rykter, illusjoner, splid og splittelse, infiltrasjon, hovmod, forakt, bitterhet, spottende ord og tanker, sykdom og plager, unaturlige lyster, hor, misunnelse, sjalusi, grådighet, fråtsing m.m.

Når et menneske har kommet til syndenes bekjennelse og starter et liv på søken etter Gud, da er det at djevelen starter i motsatt ende å setter sine planer ut i verk. Så vær alltid årvåkne i bønn, og fyll ditt sinn med Gud. Bønn, lovsang, menighetsliv, kristent fellesskap, giverglede, mildhet, kjærlighet til din neste, glede og m.m.

Lev livet i nuet med Kristus!
Webside drives av  Vistaprint