- FILOSOFIEN I UNG ALDER
 -
Livets Nøkkel

- Min filosofiske undring over livet før jeg ble kristen og født på ny.


Metafor

Sjeler som vandrer på jordene, har alle èn unik nøkkel hver.- Enkelte sjeler vandrer fra jord til jord, fra verden til verden i en lang og utrettelig syklus. Disse er bærere av av Livets nøkkel.

De èr vaktmestere,

de har nøklene som skal låse opp fremtiden til jordboerne. Slike sjeler som Leonardo Da Vinci, Einstein, Bell osv. hadde alle denne nøkkelen. Allerede ved den jord-bunde fødselen vet de hvilken oppgave som ligger forran dem. Livet deres formes av tilfeldigheter som styrer deres liv til akkurat den døren som er til for deres nøkkel. Og som betyr et enormt hopp for Jordboerne. Fremtiden blir "lysere"!

Låsesmedene derimot, har en annen oppgave, de har omgjort sin egen nøkkel til å passe inn i universet, som vi ser ut i rommet er mye av universet mørkt, med mørk materie. Disse sjelene lager universal-nøkler.
De åpner opp så mange dører samtidig at menneskeheten går mot uorden og kaos. Slike sjeler som Hitler, Napoleon, Lenin osv.var alle innenfor den kategorien.

Det blir født sjeler til ulike formål, alle har èn unik nøkkel de bærer på, Noen viker fra, de mister eller kaster nøkkelen sin., Ergo må de stjele en annens nøkkel eller dirke opp dørene. De dørene som blir dirket opp, er ikke tiltenkt for disse personene og fører dem på en vei som mildt sagt ikke er god, dette fører til at andre sjeler med nøkkelen ikke finner sine dører å åpne, eller de finner den, men låsen er ødelagt av dirkingen. Livet blir lagt i grus. De uheldige må derfor finne en annen sjel som har en nøkkel tilnærmet lik deres egen. For på den måten å komme inn i rommet sitt via den annens vei.


De aller fleste sjeler har en eller flere kjempe-dører, stående i sin vei. Disse dørene har to eller flere nøkkelhull, her må sjelene samarbeide om å åpne døren. Det kan være en kjærlighets dør, en drømme dør, en reise dør, en livsstil dør, en livs dør, eller en dødens dør.
Her må sjelene finne den sjelen med den nøkkelen som trengs.

De som finner den andre nøkkelen, åpner opp noe større enn dem selv. De åpner opp visdommen-,kunnskapen -og kjærlighetens dør.
Webside drives av  Vistaprint