- FALSKE APOSTLER
 -

Email
Markedsføring på e-post Powered by Vistaprint.

Ledere som fører landet inn i forbannelsen:

Moderniseringen av Kirken, til å bli en urban blomstsom trekker nye medlemmer, har i enkelte menigheter og kirker gitt presteskapet nye meninger, som er motstridig til Guds Ord, og som ikke gjør annen flid enn å føre til forfall og frafall. Evangelisten Matteus skriver om det ansvaret som ligger på prestens og pastorens kappe her.

Evangeliet etter Matteus Kapittel 23

Verop over de skriftlærde og fariseerne
13
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn.
[Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Derfor skal dere få desto hardere dom.]
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste proselytt, og når dere lykkes, gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv.
Ve dere, blinde veiledere, som sier: Å sverge ved tempelet betyr ingen ting, men å sverge ved gullet i tempelet, det forplikter.
17
Blinde dårer! Hva er størst: gullet, eller tempelet som gjør gullet hellig?
18
Og videre sier dere: Å sverge ved alteret betyr ingen ting, men å sverge ved offergaven som ligger på alteret, det forplikter.
Så blinde dere er! Hva er størst: offergaven, eller alteret som gjør gaven hellig?
20
Derfor, den som sverger ved alteret, sverger både ved det og ved alt som ligger på det.
Og den som sverger ved tempelet, sverger både ved det og ved ham som bor i det.
22
Og den som sverger ved himmelen, sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den.
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes.
Blinde veiledere, som siler bort myggen, men sluker kamelen!
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og grenseløst begjær.
26
Du blinde fariseer! Rens først begeret innvendig, så blir også utsiden ren!
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere ligner hvitkalkede graver. Utvendig er de vakre å se på, men innvendig er de fulle av dødningebein og all slags urenhet.
Slik er det også med dere: Utvendig, i folks øyne, ser dere rettferdige ut, men innvendig er dere fulle av hykleri og urett.
29
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere bygger gravsteder for profetene og utsmykker gravminner for de rettferdige, og sier:
'Hadde vi levd i våre fedres dager, ville vi ikke ha vært medskyldige i profetenes blod.'
Slik er dere selv vitner om at dere er barn av dem som slo i hjel profetene.
32
Fortsett da i fedrenes spor til målet er fullt!
Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?
Derfor sender jeg profeter og vismenn og skriftlærde til dere. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by.
Og slik skal straffen komme over dere for alt det uskyldige blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod til blodet fra Sakarja, sønn av Barakia, som dere slo i hjel mellom tempelet og alteret.
36
Sannelig, jeg sier dere: Alt dette skal komme over denne slekt!

Jesaja 28: 10

Ledere som fører landet i ulykke
Ve den stolte krans
        om hodet på Efraims drukne menn!
        Ve de visnende blomster,
        Efraims herlige pryd,
        på høyden over den fruktbare dalen,
        der mennene ligger drukne av vin.
Se, Herren sender en mektig helt.
        Som en haglbyge og en herjende storm,
        som et kraftig regnskyll med en flom av vann
        slår han dem til jorden med makt.
3
Under fot skal den tråkkes, den stolte krans
        om Efraims drukne menn.
4
Med de visnende blomster,
        Efraims herlige pryd,
        på høyden over den fruktbare dalen,
        skal det gå som med en sommerfiken
        som er moden før høsten:
        Når noen ser den, sluker han den
        så snart han har den i hånden.
Den dagen skal Herren, Allhærs Gud,
        bli en fager krans og en strålende krone
        for resten av sitt folk.
Han skal gi den som sitter på dommersetet,
        evne til å dømme rett,
        og gi styrke til dem som driver
        angriperne tilbake fra porten.
Domsord mot prest og profet
Men det er også andre som sjangler,
        som raver av vin og sterk drikk:
        Prester og profeter er drukne,
        helt fortumlet av vin.
        De raver av den sterke drikk,
        de sjangler når de har syner,
        og vakler når de feller dom.
8
Ja, alle bord er fulle av spy,
        ikke en flekk er ren.
9
«Hvem vil profeten belære?
        Hvem vil han få til å skjønne sitt budskap?
        Barn som nettopp er avvent,
        som nylig er tatt fra brystet?
Bud på bud,
        krav på krav,
        – litt her og litt der!»

Ja, gjennom folk med stammende lepper
        og med fremmed tungemål
        skal han tale til dette folket,
han som sa til dem: «Her er stedet
        hvor de kan slå seg ned.
        La de trette få ro, her kan de hvile.»
        Men de ville ikke høre.
For dem skal Herrens ord
        bli «bud på bud,
        krav på krav,
        – litt her og litt der!»
        Når de går, skal de snuble,
        falle bakover og slå seg fordervet,
        gå i snaren og bli fanget.
Webside drives av  Vistaprint