- FØDT PÅ NY
 -

Født på ny:
Er du en nyfrelst, èr du en baby-kristen og det er helt herlig for da er du født på ny. Når du har kommet til tro og blitt åndsdøpt, da åpner kristenlivet seg for deg i all sin prakt. Endel av det å være kristen er å innse at du er en synder og at det gamle livet ditt er fullt av synd, derfor er det at du må bli født på ny, for at det gamle livet ditt skal bli skyldt bort og du kan gjennoppstå som en ny skapning med dine synder tilgitt. For vi skal være rene for Kristus slik at vi ikke skitnes til av det som er urent i Guds øyne. Gud har gitt oss læren om det livet vi skal leve i Ny-Testamentet i Bibelen. Ettersom tiden går og din tro blir sterkere blir også livs-kraften din sterkere, og Gud tar bort ditt stein-hjerte og gir deg et kjøtt-hjerte fullt av liv og styrke. Da kan du be til Gud om å gi deg en Nådegave, etterhvert som troen blir sterkere kan du gjøre befalinger mot ånder av angst og frykt, og de vil forsvinne som et pust i samme sekund bort fra ditt liv og sinn. Det å være frelst er en ny verden, fordi du som frelst har makt og autoritet til å jage bort onde åndskrefter, selv Satan må rygge unna om du gir en befaling mot han i Navnet Jesus Kristus, fordi Gud er vår Far. Tenk for en frihet du får del i, det er virkelig verdt å trakte etter. Jesu korsfestelse og oppstandelse satt oss i frihet fra Satans verk og onde planer.

Johannes 3, 16
Da tok Johannes til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer én som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild.
Han står med kasteskovlen i hånden for å rense kornet på treskeplassen og samle hveten i låven sin. Men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.»
18 Dette og mye annet la han folket på sinne når han forkynte budskapet for dem.
Men da han refset landsfyrsten Herodes fordi han levde med sin brors kone Herodias og gjorde mye annet ondt,
20 føyde Herodes en ny misgjerning til alle de andre: Han kastet Johannes i fengsel.
Jesus blir døpt
21 Hele folket lot seg nå døpe, og Jesus ble også døpt. Mens han sto og ba, åpnet himmelen seg,
Den hellige ånd kom ned over ham i skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.»

Webside drives av  Vistaprint