- FÅ KONTROLL OVER DITT TANKELIV
 -
Johannes 7, 37.
 På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster, skal komme til meg og drikke!  Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.»

2. Kor. 10, 4-8.:
Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger  og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud.Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Og når dere har nådd fram til full lydighet, står vi klar til å straffe enhver ulydighet. 8 Jeg kunne ha skrytt enda mer av den fullmakt Herren har gitt oss – fullmakt til å bygge opp, ikke til å rive dere ned.

Er du kristen/frelst, men sliter med onde tanker, tankekjør, nedstemthet, nedtrykte tanker o.l. Da skal du bare vite at du har fullmakt fra Kristus til å ta den til fangeå jage den bort. Johannes 10, 10:
"Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod."

Tankene våre er ikke alltid slik vi ønsker at de var, forskjellige sinns stemninger kan endre våre tankemønstre til nærmest å bli en besettelse og tvangstanker, nedverdigende tanker om en selv, selvmordstanker, sorgfylte tanker uten noen reell grunn, tanker om tvil og vantro, tanker av spott, tanker av grådighet og stolthet osv.
Dette er tanker som kan oppstå gjennom et åndelig angrep. Angrepene kommer fra onde åndsmakter som vil bryte deg ned. De er tyver, som kommer for å stjele og ødelegge ditt selvbilde. Men angrepene kan ikke oppstå sånn helt uten videre, som oftest kommer de som følger av at du selv har åpnet opp for det og som oftest gjennom repeterende synd, det kan være bevist eller ubevist. Paulus skriver her at de som er lydige til Kristus, kan ta enhver tanke til fange. Vi er gitt fullmakt og autoritet over alt fiendens velde.
Lukas 10, 17: De syttito kom glade tilbake og sa:
Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen!»

Matteus 18, 18:
Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.
Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»

For å bli kvitt disse åndsangrepene skal du gjøre som følger:

Si: I Jesu Kristi Navn, tar jeg makt og autoritet over deg du onde-ånds-tanke av f.eks <<svakhet>>, <<selvmord>> <<alkohol-avhengighet>> <<røyk-avhengighet>> <<bekymring>> <<utålmodighet>> <<perversitet>> osv. Derretter sier du;  jeg binder deg i Jesu Navn og i Jesu Navn løser jeg deg ut av mine tanker og sinn.

 Du vil bli overrasket hvor lett det er å gi en befaling mot åndsmakten. Gud er på Tronen og vi er oppreist sammen med Han, vi er Kristi legeme her på jord og har samme fullmakt og autoritet over åndsverdenen som det Jesus hadde da Han vandret på jorden. For oss troende er Satan bundet og beseiret, det er bare for oss å si den sannheten høyt ut i rommet, så ordner Gud resten. Gud er vår Far og vi er hans barn. Paulus formaner oss å gå ut å ta fullmakten i bruk. Og det er slik vi får fylt vårt åndelige skattkammer.

En annen viktig ting du må gjøre når du har gjort dine befalinger mot ånds-tankene, er å starte å be for et menneske som du vet lider av en plage eller sykdom, be en forbønn om helbredelse eller lignende. For som Lukas 10, 27 sier;

Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.»
Det å be for vår neste er det samme som å elske Gud å gjøre etter hans vilje. Ordet du fremsier når du ber skal også bli levendegjort i deg som strømmende vann fra ditt indre og være til hjelp for deg også. I tillegg vil tankene dine være opptatt med Guds Ord, noe som tvinger de onde-åndsmaktene bort. Du skal ikke være bekymret for å be for en vantro, for tar han ikke imot den velsignelsen du ber for ham, skal velsignelsen vende om å komme tilbake til deg selv, slik Lukas her taler om:
Lukas 10, 11:
 Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si: ‘Fred være med dette hjemmet!’ Og bor det et fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv.

Når du ber skal du bare tro på at Gud ordner det du ber om for deg, så skal det skje, for er du lydig mot Gud, er du hans tempel, og da bor både Faderen og Sønnen i deg og det du ber om er etter Guds vilje.

Oppsummering;
Ta tankene dine til fange, bind fangen og løs den ut fra deg i Jesu Navn. Be Gud om å tilgi deg for all bevist og ubevist synd i tanker, ord og gjerninger. Start så å be for noen som lider av en plage, for handling aktiverer Guds Kraft. Det er saligere å gi enn å få, så gi så mye du vil av Guds godhet, for husk at Gud også er Gud av overflod. Kjærlighet og omtanke kan det aldri bli tomt av når du står under Guds vern. Gå ut å gjør en Evangelists gjerning. Forkynn Ordet og be Gud om å gi deg en Nådegave slik at du blir ekstra virksom for Gud. Paulus sier i Korinterbrevet at vi skal være ivrige etter å be om de største nådegavene, jeg oppfordrer alle troende til å oppriktig be om en nådegave, nådegaver er jo blant annet gitt for å gi de vantro en vekkelse om Guds eksistens og kjærlighet til oss alle.
Webside drives av  Vistaprint