- ET MAKTAPPARAT
 -
Et Maktapparat

Djevelen er ingen Gud. Han er verken allmektig, allvitende eller alle steds nærværende, men han er et maktapparat. Jesus selv kaller han for verdens fyrste.
Joh. 14,30 / Ef 6,12
Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!  Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.  Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje,  stå klar med fredens evangelium som sko på føttene.  Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler.  Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.  Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,  også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent,  det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.

Her underviser Paulus oss om en ordnet åndeverden, med ulike nivåer av autoritet. Det finnes alt fra demoner som plager enkeltmennesker, til onde englefyrster over nasjoner. Den usynlige åndeverdenen påvirker den synlige verden.
Når vi ser hvordan ondskapen i vår verden idag bare tiltar, på tross av vitenskapelige landevinninger, utdannelse og kunnskap, forstår ve hvordan den onde verden ødelegger og terroriserer ved sin påvirkning på menneskers tanker og sinn . Men når Guds folk ber, må den onde trekke seg tilbake. Fortsettelse kommer...Webside drives av  Vistaprint