- ESEKIELS KRIG
 -

Bibelens profetier om endetiden og trengselstiden.

Ifølge de bibelske profetiene er jorden på vei mot sin siste akt på livets scene. Gud samler skuespillere og forbereder den siste scenen - en scene så mektig og dramatisk at det er umulig å sammenligne den med noe.

I Jordens siste øyeblikk avslører bestselger-forfatteren John Hagee i boken "Jordens siste avgjørende øyeblikk" hvordan de bibelske profetiene og dagens begivenheter møtes. Han gir oss et glimt inn i planetens siste dager på en måte man aldri har sett før. Ved å sammenligne profetiene med endetidens tegn, beskiver han Israels kommende motstander og avslører den sjokk og gru som vil komme med Guds dom over de som står imot hans folk.

Mens det jødiske folket vender tilbake til sitt hjemland, og situsjonen i midtøsten stadig forverres, bør du ikke gå glipp av det neste som skjer...

De bibelske profetier er skrevet i en tid hvor verken Russland eller Kina var supermakter, Jesus hadde ennå ikke vandret på Jorden, og verden var langt unna et dommedags- scenario. Profetiene er av Gud, skrevet av profeter flere hundre år før Kristi komme.
Esekiels Bok 38-39 i Bibelen forklarer hva som skjer i årene før, og ukene før dommedag.
Man kan allerede i verden idag se at Bibelen Guds Ord har begynt å oppfylle sine profetier.
Dette er grunn nok til å starte et liv på vandring med Gud å søke frelsen gjennom
Jesus Kristus. Mennesket er i sin ånd og sjel, et evighetsvesen, kampen står i hvor din sjel skal havne, i helvete eller himmelen. Jesus Kristus er den eneste som kan frelse deg fra å havne i helvete. Jesus gir deg frelsen som er livsforsikringen din til evig tid, tør du gamble på at det som står i Bibelen ikke er sant?  Profeten Esekielsbok i Bibelen taler om de kommende tider og prøvelser på vei mot dommedag, så kan du selv gjøre deg opp en formening om det er troverdig eller ikke, men bare les på nyhetene hver en  dag hva som foregår i midtøsten, i Russland, Kina og Iran. For Bibelens Evangelium må tas på alvor.

--------------------

John Hagee - Jordens siste avgjørende øyeblikk
En kraftfull innsikt og forståelse om de profetiske tegn som ligger forran oss!
Boken fås kjøpt hos http://www.brolendelam.no/

Boken starter med disse ord:

Dommen som henger over oss

Jorden raver av sted mot sine siste begivenheter - er du forberedt?
I denne lille boken om Jordens siste øyeblikk skal vi ta en titt på en del kraftfulle profetiske tegn i skriften, som sammenfaller med våre liv i det tjueførste århundre.

Når vil verdens ende komme?

Hvordan vil den ende?

Skriften Guds Ord, er ikke taus om vår verdens framtid og de begivenhetene som leder fram tidsalderens ende.

Da de tolv disiplene spurte i Matteus 24 om hva som skulle være <<tegnet på Ditt komme>>, ga Jesus dem kjernen i det profetiske ordet mens de satt på oljeberget og så utover Jerusalem: Matteus 24:3-13
Trengselstiden begynner
 3 Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de og spurte: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?»
     4 Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill!  5 For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange.  6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.  7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder.  8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene.
     9 Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. 13 Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.

Det er mange profetiske tegn i Skriften som beskriver verden de siste dager. Når alle disse ti profetiske tegnene begynner å vise seg i èn generasjon, vil den generasjonen få oppleve tidsalderens ende.

Før vi begynner å se på Jordens siste øyeblikk, tar jeg med en kort liste over ti tegn som vil bli oppfylt i en kort generasjon ved begynnelsen til jordens siste epoke.

Når du leser denne listen, skal du tenke nøye over det åndelige og politiske klima og de omstendigheter vi opplever i vår tid.

Ti profetiske tegn på verdens ende:
1. Kunnskapseksplosjonen - Daniel 12,4
2. Plagen i midtøsten - Sakarja 14, 12-15
3. Israels gjenfødelse - Jesaia 66, 8-10
4. Jødene skal vende hjem - Jeremia 23, 7-8
5. Jerusalem ikke lenger under hedningenes kontroll - Lukas 21, 24
6. Direkte internasjonal kommunikasjon - Åpenbaringen 11, 3, 7-10
7. Tider med forførelse - Matteus 24, 4
8. Hungersnød og pest - Matteus 24, 7-8
9. Jordskjelv - Matteus 24, 7-8
10. <<Som det var i Noahs dager...>> - Matteus 24, 36-39

-------

Jordens siste øyeblikk begynner med jødene

Begynnelsen til jordens siste øyeblikk kan spores tilbake til 1. Mosebok 17. Gud opprettet en evig pakt med han som ble far til Guds utvalgte folk, Abraham. Som gammel mann på nitti år, fikk Abram besøk av Gud. Han fikk æren av å inngå en pakt med Gud selv, og den resulterte i at hans etterkommere - Guds utbalgte folk - arvet Kanaans land. Gud gjorde mer enn å forandre Abrams navn til Abraham under dette besøket - Han forandret historiens gang for alle tider. Gud sa til Abraham:
1. Mosebok 17, 4, 7-9
  4 «Se, dette er min pakt med deg:
          Du skal bli far til en mengde folkeslag.
     5 Du skal ikke lenger kalles Abram,
          men Abraham skal navnet ditt være;
          for jeg gjør deg til far for mange folkeslag.
 6 Jeg vil gjøre deg svært fruktbar, ja, gjøre deg til mange folkeslag. Konger skal gå ut fra deg.  7 Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og etterkommerne dine fra slekt til slekt, en evig pakt: Jeg vil være Gud for deg og etterkommerne dine.  8 Landet du bor i som innflytter, hele Kanaan, vil jeg gi deg og etterkommerne dine til evig eiendom. Og jeg vil være deres Gud.»
     9 Så sa Gud til Abraham: «Du skal holde min pakt, både du og etterkommerne dine, fra slekt til slekt

Men Guds pakt med Abraham og Hans utvalgte folk innbar både et ansvar og en velsignelse for jødene. Det understrekes tydelig i Bibelen at Israels respons på velsignelsen ved å få Løfteslandet som gave, avgjorde Guds respons overfor dem.

Da Salomos tempel ble innviet, og Guds nærvær kom ned og tok bolig på dette hellige stedet, advarte Gud sitt folk med disse ordene:<< Men hvis dere vender dere bort og forlater mine forskrifter og bud som jeg har gitt dere, så dere går og dyrker andre guder og tilber dem, 20 da skal jeg rykke dere opp fra det landet jeg har gitt dere. Og dette huset som jeg har helliget til mitt navn, vil jeg kaste bort fra mitt ansikt. Jeg gjør det til et ordtak og et spottord blant alle folk.>> - 2 Krønikebok 7, 19-20

Jødene, Guds utvalgte folk, var ulydige og gjorde opprør mot ansvaret under pakten som innebar å tjene den ene sanne Gud, Jehova. Det førte til den motstand og forfølgelse de opplevde fra begynnelsen i Kanaan og frem til i dag.

Dette verken forminsker eller unnskylder den mishandlingen og de syndige grusomhetene jødene har måttet lide i hendene på sine fiender. Men det gir oss et grunnlag for forståelse av det som fører frem til jordens siste øyeblikk.

    Guds Ord i versene ovenfor var en advarsel.

Versene som følger er ingen advarsel - de beskriver dommen fra Gud selv på grunn av Hans folks ulydighet: 
 - Jeremia 9, 13 - 16:
Herren svarte:
          Fordi de sviktet min lov
          som jeg la fram for dem.
          De hørte ikke på min røst
          og fulgte ikke min lov,
men de fulgte sitt egenrådige hjerte
          og Baal-gudene,
          slik fedrene deres hadde lært dem.
Derfor sier Herren over hærskarene, Israels Gud:
          Se, jeg gir dette folket malurt å spise
          og giftig vann å drikke.
Jeg sprer dem blant folkeslag...

For Gud var det fullstendig motbydelig, fornærmende og hjerteskjærende at Hans folk vendte seg til avguder i stedet for å forbli trofast mot Ham, slik at de kunne få del i de velsignelsene Han ville utøse over sitt trofaste, utvalgte folk. Deres eget opprør hadde gitt grobunn for antisemittismens såkorn, og det ksulle komme til å reise seg og føre til ødeleggelse for dem i århundrene som fulgte.

Som et resultat av deres ulydighet, har jødene måtte lide under store forfølgelser.
Noe av dette skjedde i den tiden da Guds Ord ble skrevet, lenge før uttrykket antisemittisme var tatt i bruk. Dette har plaget jødene til alle tider.

Selv om det har sitt utspring i Guds dom over Hans opprørske, utvalgte folk, er det synd - og det fører til dom over sjelen.... (I boken fortsetter det med mere)

...Jerusalem har vært en strategisk by i midtøsten i tre tusen år. Den hellige byen har vært gjenstand for utallige angrep og beleiringer. Jerusalem ligger øverst i det judeiske høylandet og er lett å forsvare. Avstanden til middelhavet er mindre enn fem mil, og Jerusalem kontrollerte de store hevedveiene som bandt sammen Egypt, Europa og Afrika. Den som hadde kontroll over Jerusalem, hadde derfor mulighet til å kontrollere midtøsten både økonomisk og millitært.

  I tillegg til byens millitære betydning, har Jerusalem en viktig åndelig posisjon for både jøder, kristne og muslimer. Derfor har den vært gjenstand for flere erobringskriger enn noen annen by i hele verden.

Disse krigene er ikke over.
Den største krigen verden noen gang har sett, vil snart innhylle Israel og Jerusalem.
Den vil komme ved avslutningen av jordens siste øyblikk.
.........

Hvordan vil dette påvirke deg?

FN vil fortsette å sende sine kjernefysiske eksperter til Iran og vende ryggen til det som skjer der så lenge som mulig. Hvorfor? Fordi FN har en dyp forakt for USA fordi landet ikke vil bøye seg for FN`s globale agenda.

FN var irritert på Bush-administrasjonen fordi den gikk til krig i Irak da FN ikke ville godkjenne denne krigen.

Amerikas invasjon av Irak avslørte korrupsjonen i FN med `mat for olje`flausen som involverte de øverste lagene av FN `s lederskap.

Hvis Israel angriper Iran, vil det utvilsomt bli samlet en enorm arabisk hær fra mange land for å angripe Israel og prøve å drive jødene ut i Dødehavet.

Enda en gang blir Jerusalem målet!

I det siste har det oppstått enda en fare med like katastrofale konsekvenser for Israel - oppstanden og volden i Egypt.

Kaster man et blikk på den geopolitiske krisen i Midtøsten, og ser på de ustyrlige terroristene med kjernefysiske våpen til sin disposisjon, er det klart at vi står på randen av et kjernefysisk Harmageddon.

Intet profetisk skriftsted er mer krystallklart enn Esekiels levende og konkrete beskrivelse av den voldsomme krigen som vil komme i Midtøsten, og som vil feie hele verden med mot Harmageddon. Esekiels krig blir beskrevet i kapitlene 38 og 39.

Angrepshæren vil bestå av en arabisk koalisjon anført av Russland. Hensikten vil være å utslette jødene i Israel og for å få kontroll over den oljerike Persiabukta.

Hvordan vil Iran reagere på Israels millitære angrep på deres kjernefysiske anlegg? Hvordan vil Syria, Saudi Arabia, Jordan, Egypt og Libya reagere?

Hvis disse arabiske nasjonene forener sine krefter under Russlands lederskap, et land som har hjulpet Iran med å utvikle kjernefysiske våpen i flere år, vil infernoet beskrevet i Esekil 38-39 eksplodere over Midtøsten og kaste verden ut i Harmageddon-krigen.

Irans president ser ut til stadig å tilspisse konfrontasjon mellom Irans harde kjerne av islamister og islamistisk politikk, og Israels linje for selvstyre og uavhengighet.

Iran har sagt at de aldri mer kommer til å stanse anrikingen av uran, og de har åpent vist at de ikke bare har til hensikt å utvikle en bombe, men har allerede testet den første bomben med kjernefysisk sprengladning. (Forresten var det ikke lenge siden det ble målt radioaktivitet over sverige og andre land i Europa)

Boken fortsetter ved flere spm. Jeg hopper litt lenger ut i boken..

Side 36
Russland og Kina

Russland og Kina har dannet en maktallianse med Iran.
Kina har en energiavtale med Iran verdt mange milliarder dollar.

Russland har i årevis hjulpet Iran med å utvikle et rakettsystem og kjernefysiske installasjoner.

For flere år siden satt statsminister Benjamin Netanyahu fra Israel på mitt kontor og fortalte meg at Mossad, den Israelske etterretningstjenesten, hadde gitt ham billedbevis på at russiske vitenskapsmenn hjalp Iran med å utvikle sitt rakettsystem.

Disse bildene ble gitt til den ameriakanske etteretningstjenesten, og først da ville de tro at russerne var i Iran og hjalp til med utviklingen av disse kjernefysiske installasjonene.

Russlandd og Kina har gjort alt som står i deres makt for å beskytte Iran mot sanksjoner fra FN. Det er meget tydelig at Russland og Kina har tatt parti for Iran mot USA og Israel.

side 37:  Nord-Korea
Det er tydelig at Nord-Korea har noe imot Israel og USA. Nord-Korea eksporterer nemlig sin våpenteknologi til Iran og Syria.

Side 39:
KONGEN FRA NORD KOMMER

Bibelens profetier er skrevet i en tidsalder der verken Russland eller Kina hadde de navnene som de har idag. Det ville vært fullstendig fanatisk å påstå at Bibelen nevner ordet Russland i teksten.
Samtidig har Gud, gjennom Esekiel, kommet med en del klare og konkrete åpenbaringer i Bibelen om hvordan det skal oppstå en stormakt nord for Israel.
Denne stormakten skal ødelegge freden og stabiliteten i verden i de siste dager.

Daniel 9:27 forteller oss at en mann med overnaturlige krefter skal stå frem på verdens arena.

Daniel sier at "han skal ødelegge mange i deres trygghet"  (Dan 8: 25). Denne mannen vil komme fra EU og vil prøve å løse konflikten mellom Islam og Israel som raser i Israel akkurat nå.

Denne veltalende og karismatiske politikeren vil inngå en pakt med Israel i sju år, som vil garantere dem trygghet og beskyttelse som nasjon. I Skriften kalles han Antikrist, `fortapelsens sønn`som betyr `Satans fremste sønn`(2 Tess 2:3). Når begivenhetene i Esekiel 38 begynner, er nasjonen Israel under en pakt med denne politiske lederen som også er overhode for Den europeiske Unionen.

Det jødiske foket er sikre på at makthaverne i Europa vil beskytte dem mot alle trusler om invasjon utenfra.

Israel er klar over at Russland er en fiende.

I mange år har Israel visst at Russland har hjulpet Iran med å utvikle kjernefysiske våpen som skulle brukes mot dem. Denne sju år lange fredsavtalen mellom overhodet for EU og Isreal vil komme i nær fremtid.

Det er viktig for deg som leser dette å forstå at Bibelens profetier deler verdens militærmakter i fire områder like før endetiden. (Se Daniel 2;31-35)

Verdens fire store militærmakter som oppstår like før endetiden, kalles ganske enkelt kongen fra Nord, kongen fra Sør, Kongen fra Øst og kongen fra Vest.

Det er viktig å huske på at Skriften er gitt med utgangspunkt i Israels geografiske beliggenhet.

I dette kapitlet vil jeg gå i detalj for å vise deg at kongen fra Nord er Russland, kongen fra Sør representerer araberlandene, kongen fra Øst er Kina og Kongen fra Vest er Europa og Amerika.

Kongen fra Nord: Russland
La oss først se på kongen fra Nord fordi det er et rike som ligger nord for Israel.

Herrens ord kom til meg, og det lød slik: "Menneskesønn, vend ansiktet mot Gog, landet Magog, fyrsten av Ros, Mesjek og Tubal, og profetèr mot ham. - ESEKIEL 381-2.
..........

Kjøp boken og les videre!
       


Webside drives av  Vistaprint