- ENGLENES TALE
 -


vår forløsers hjemkomst er nær,tiden er knapp! de som har ører hør hva ånden sier! gå i bønn,vask deres klær i lammet blod og ha dere hus i stand til deres herre kommer. kirken sover,og mennesket er sløvet,djevelens hær er i virke,derfor må også de som er (Guds tjenere) kle seg i hans rustning å vere VÅKEN! gå i førbønn for de arme og de svake,be for denne nasjon for han som sier Amen har en vilje med denne nasjon,den hellige Ånd ligger om landet,en stor vekkelse er nær! be for Israel,Sions datter,jomfruen Guds by,de som kjenner herrens kraft kan selv spørre den allmektige om hva som er talt!hans ord er kraft,å kraften er hans vilje I kraft av Kristi blod Amen.. "herren bevare sine frommes sjeler" TIDEN ER INNE,mye skal innhøstes,men få innhøstere,grip den åndelige sigd å sving den i Herren allhærs Guds navn! gå i fred!

Tre engler forkynner dommen
Og jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.
Han ropte med høy røst: «Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder!»
En annen engel fulgte etter og sa: «Falt, falt er Babylon den store, hun som har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeliv!»
En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden,
skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet.
Røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet – verken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og dyrets bilde og tar imot dets navn til merke.»
Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.
Fra himmelen hørte jeg nå en røst som sa: «Skriv: Salige er de døde som fra nå av dør i Herren.» «Ja,» svarer Ånden, «de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem.»
Den siste innhøstingen
Og jeg så, og se! – en hvit sky, og på skyen satt en som lignet en menneskesønn. Han hadde en krans av gull på hodet og en skarp sigd i hånden.
Og en annen engel kom ut fra tempelet og ropte med høy røst til ham som satt på skyen:
          «Løft din sigd og høst inn!
          For tiden er kommet for å høste,
          og jordens grøde er fullmoden.»

16
Han som satt på skyen, lot da sigden gå over jorden, og jorden ble høstet.
17
Det kom nå enda en engel ut fra tempelet i himmelen, også han med en skarp sigd.
18
Så kom det en annen engel fra alteret. Han hadde makt over ilden, og han ropte med høy røst til engelen med den skarpe sigden: «Send ut din skarpe sigd og høst inn drueklasene på jordens vinmark! For nå er druene modne.»
19
Engelen lot sigden gå over jorden, høstet druene på jordens vinmark og kastet dem i Guds vredes store vinpresse.
Utenfor byen ble vinpressen tråkket, og blodet fløt fra vinpressen så det sto opp til bisselet på hestene hele 1600 stadier borte.

Webside drives av  Vistaprint