- ENDETIDENS TEGN
 -
Matteus 24
Trengselstiden begynner
 3 Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de og spurte: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?»
 4 Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill!  5 For mange skal komme i mitt navn og si: 'Jeg er Messias!' Og de skal villede mange.

  6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme!
 For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.  

7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder.  8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene.

     9 Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.

 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

13 Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.

14 Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Den store trengsel:
15 Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på det hellige sted – forstå det, den som leser!
 16 – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene.

17 Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, 18 og den som er ute på markene, må ikke vende hjem for å hente kappen sin.

19 Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager!
20 Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten.

21 For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært siden verdens begynnelse og fram til i dag, og heller aldri skal bli.

22 Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.

Når Menneskesønnen kommer:
23 Om noen da sier til dere: 'Se her er Messias', eller: 'Der er han', så tro det ikke!

 24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.

 25 Nå har jeg sagt dere det på forhånd!
26 Om de altså sier til dere: 'Se, han er ute i ødemarken', så gå ikke dit ut, eller: 'Se, han er i et rom der inne', så tro det ikke.

 27 For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være. 28 Hvor åtselet er, vil gribbene samles.

    29 Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.

30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folk på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet.

31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre. 


Webside drives av  Vistaprint