- DRUKKENSKAP
 -

Drukkenskap

«Drukkenskapens synd kan ikke ha vært uvanlig i oldtiden, for den er nevnt, metaforisk eller bokstavelig, mer enn 70 ganger i Bibelen,» selv om det ser ut til å ha vært en «last for de velstående heller enn de fattige.» Bibelen fordømmer drukkenskap, noe som framgår avfølgende sitater (alle sitater er fra Det Norske Bibelselskaps oversettelse fra 1978/85/2005:
 • Ordspråkene 20:1: «Vinen er en spotter, og den sterke drikk en bråkmaker, ingen som raver av drikk, er vis.»

 • Ordspråkene 23:20,21: «Vær ikke blant dem som fyller seg med vin, eller blant dem som fråtser i kjøtt. For den som eter og drikker, blir fattig, og rusen kler folk i filler.»

 • Ordspråkene 23:29,30: «Hvem roper akk, og hvem roper ve, hvem har strid, og hvem må klage? Hvem har uten grunn fått sår, og hvem har sløve øyne? Jo, de som sitter lenge oppe og drikker, de som kommer for å smake på kryddervinen.»

 • Jesaja 5:11: «Ve dem som står tidlig opp om morgenen og jager etter sterk drikk, som sitter lenge utover kvelden og blir hete av vin. Når de holder fest, har de lyre og harpe, håndtrommer, fløyter – og vin. Men Herrens gjerning enser de ikke, de har ikke syn for hans henders verk.»

 • Hosea 7:2,5: «De tenker ikke på at jeg kommer all deres ondskap i hu.... På vår konges festdag drikker høvdingene seg syk av den hete vin; han rekker hånden til spottere.»

 • Lukas 21:34: «Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere [som en snare.]»

 • Romerne 13:13: «La oss leve sømmelig som på lyse dagen, ikke i festing og fyll, hor og utskeielser, strid og misunnelse.»

 • 1. Korinterne 5:11: «Det jeg mente med det jeg skrev, var at dere ikke skal omgås en som kalles en kristen bror, og som likevel ... er en ... drukkenbolt eller ransmann. Slike skal dere heller ikke spise sammen med.»

 • 1.Korinterne 6:9,10: «Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken ... drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.»
 • Galaterne 5:19-21: «Det er klart hva som kommer fra vårt kjøtt og blod:... fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike.»

 • Efeserne 5:18: «Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden».

 • 1.Timoteus 3:2,3: «En tilsynsmann må ikke kunne anklages for noe. Han må være én kvinnes mann, nøktern,... ikke drikkfeldig eller voldelig....»
Webside drives av Vistaprint