- DRØMMEFANGER
 -
Det er mye rart mellom himmel og jord!

Når jeg er på åndeutdrivelser i hus, hvor åndene tilsynelatende har makten, møter jeg ofte på en merkelig men spennende utfordring.
Sammentreff i hus hvor det spøker mye og at de alle har drømmefangere er langt over alle odds.
Jeg har bare en hypotese hvorfor det er sånn, men ingen konkrete fakta.

Drømmefangere henger som oftest på soverom, de er der for som kjent å fange våre drømmer og gi oss en åndelig opplevelse i underbevistheten.
Så vidt jeg vet startet indianerne med å lage disse drømmefangerne i et spesielt rituale, heksedoktorene var "mestere" på å fremkalle ånder i sine rituelle danser sammen med rusmidler. Indianerne dro ut på slagmarken å samlet hodefjærene til sine falne kamerater, i tro og håp om å få kontakt med sine døde i åndeverdenen.

Drømmefangere er bundet i den indianske kulturen og seremonien.
Folk generelt synes det er spennende å ha relikvier i sitt hjem, selv om de ikke forstår helt betydningen av at de henger der, bortsett fra at de skaper pynt og mystisme.
Som ung var det kanskje interressant å leke seg med spiritistiske seremonier, og ingen viste hva som ville skje. På samme måte er en drømmefanger en kilde til å pirre nysgjerrigheten i oss for å oppleve noe paranormalt.

Den er konstruert til å leke med oss i vår underbevisthet. Hypotesen min blir derfor denne: Ånder kan påvirke oss fysisk og psykisk, og har du en drømmefanger, så er den en portal til det åndelige på godt og vondt. Er du en særdeles åpen person men har en "svak" sinnstilstand, som for eksempelvis barn som er redd for mørke eller har annen frykt (eller voksne som sliter med angst, uro, redsel, frykt, nerver osv) , kan denne portalen føre med seg dominante ånder, som kommer i ditt sinn mens du sover, og blir hengende igjen i din bevisthet. Slik at de blir værende hos deg eller i huset ditt også når du er våken, om mulig er det bare du som merker de, siden de kom til deg gjennom din underbevisthet. Iallefall så begynner de å dominere din bevisthet, og manifisterer seg på et og annet vis i huset ditt og kanskje også i drømmene dine, som f.eks. mareritt. Elemententene; ild, jord, vann er en god måte å få renset ting i. Du kan brenne den, grave den ned i jord, eller rense den i vann. Da Jesus vandret på jord brukte også Han leire, aloevera og olje for både å rense og vaske føtter. Gud bruker elementene i åndskampen. (Guds ild, dåpen i vann osv.)
Drømmefangere har et okkult rituale hengende over seg. Ånder kan f.eks. også følge med gamle gjennstander som kjøpes på auksjoner o.l.

På lik linje med at gravitasjonen er usynlig rundt oss, luften er usynlig, varmen fra sola er usynlig, kulden fra vinteren er usynlig, så vil det ikke si at de ikke omgir oss mennesker. Selv om vi ikke kan se åndeverdenen med det blåtte øye, så betyr det ikke at den ikke finnes. Ånder, gjennferd, spøkelser osv., er parallelt til vår egen verden, de omgir oss i daglig livet, eller de omgir de som har valgt å slippe de inn i sine liv gjennom okkulte ritualer eller gjennstander.

Du trenger ikke engang å tro på gravitasjons kraften, men likevel, står du på toppen av en bygning å hopper fra taket, så blir du trukket ned mot bakken. Gravitasjonskraften er usynlig, men likevel om du tror eller ikke, så vil den alltid trekke deg ned mot bakken. Den er der hele tiden. Slik er det med åndeverdenen også, de er der selv om du tror på de eller ikke.

På nettet fant jeg dette om drømmefangere:
Historien bak drømmefangeren
Drømmefangere av tre, snører og fjær har blitt vevd fra tidenes morgen og har sin opprinnelse fra Ojibwe (også kalt Chippewa), indianere fra Turtle Island. Det har vel og merke vært mange diskusjoner om drømmefangerens opprinnelse og det finnes mange historier og legender om hvordan den kom til. Mange er av den tro at den opprinnelig kommer fra Sioux indianerne (Lakota/Dakota/Nakota), men dette stemmer ikke. De mange undersøkelser som har blitt gjort for å finne ut hvor den har sin opprinnelse, viser at det var Ojibwe indianerne som var først ute med å lage drømmefangere.
Drømmefangeren skulle lages på en spesiell, seremoniell, måte, og tilføres takksigelser til åndene i det treverket den var laget av. Den ble laget for et bestemt barn, med kunnskap om det lille mennesket som skulle ha dette vernet. Drømmefangeren ble som regel vevd av bestefedre eller bestemødre av den nyfødte og ble hengt over vuggen for å gi dem fredfulle og vakre drømmer. Den orginale spindelvev drømmefangeren av Ojibwe indianerne hadde som hensikt å fange de vonde drømmene og slippe de gode igjennom, samt gi kunskap til å tolke dem. Indianerne mente at natteluften var full av drømmer - både gode og onde. Drømmene var beskjeder fra åndeverdenen og ved å henge en drømmefanger over sengen fikk man ikke bare beskyttelse fra de onde åndene, men siden man også mente at drømmefangeren trakk til seg drømmer, fikk man ved hjelp av drømmefangeren mange gode drømmer med viktige beskjeder.

Her får jeg bekreftet den hypotesen jeg hadde, om at drømmefangere er lagd i et spiritistisk rituale innenfor den okkulte sfære. Den er laget for å kommunisere med åndeverdenen og gi tolkninger på drømmer. I åndeverdenen er det som kjent bare to makter, det er Gud og Djevelen. For de som velger å tro på Bibelen Guds Ord, står det at vi IKKE skal foreta oss noe for å kommunisere med åndeverdenen, for vi vil bare uansett få servert en løgn fra Satan.
Webside drives av  Vistaprint