- DRØMMEFAKTOREN
 -

Drømmefaktoren

Det er uttallige troende som har opplevd en drøm med en advarsel om en kommende fare, en trussel mot deres liv, eller et satanisk angrep som var planlagt mot dem. Et av de vanligste spørsmålene som blir stilt er dette; Når du får en advarsel om en kommende fare gjennom en drøm (eller et syn), er det da mulig å forandre situasjonen slik at det ikke skjer?

Drømmer er noe de fleste mennesker opplever og er opptatte av. Bibelen nevner drømmer 115 ganger og syner ca. 80 ganger, så det er helt klart noe også Gud er opptatt av.  Mange troende opplever nok at drømmene faktisk kan gi oss svar i en bestemt sak vi har gått å undret oss over. Noen ganger får man personlige advarsler og andre ganger nasjonale advarsler. Jeg har selv nesten daglige opplevelser knyttet til disse to parametrene. Jeg opplever omtrent hver natt å drømme. Mange av disse drømmene husker jeg i flere dager etterpå og noen skriver jeg ned for å grunne ekstra på. For verden er dette bare hypoteser, men for oss som tror på Gud vil dette kunne være særdeles oppbyggende for våre liv med Gud fremover. For Gud taler som kjent også til oss gjennom drømmer. Jeg vil begynne med å forklare litt om hvordan man kan skille ut "vanlige" drømmer fra drømmer gitt av Gud.

For det første vil jeg forklare hvordan Gud lar oss innse at det er en drøm sendt av Han. I Bibelen Guds Ord er det mange eksempler på hvordan Jesus talte i lignelser. I åpenbaringsboken er det meste talt om i symboler og metaforer, noe som gjør det nærmest umulig for enhver å forstå noe som helst. Så her trenger man guddommelig hjelp til å ledes til svarene. Den Hellige Ånd er Guds Talsmann, Han tar seg av videreformidlingen i Guds sak.

Symboler er hyppig brukt for å formidle en dypere forståelse. F.eks, Slangen og dragen er et bilde på Satan og hans onde makter.
Sverdet er Guds Ord og er vårt våpen mot Satans regime.

Jeg hadde i februar 2012, en drøm der jeg så en slange krype ut av en datamaskinen som sto på dashbordet i bilen, i drømmen kom det en farlig brilleslange imot meg klar til hugg, den veste mot meg og  jeg var ubevæpnet og vettskremt. Men med ett fikk jeg et lysende ildsverd i hånden og kappet hodet av slangen, deretter vokste det ut to hoder til på slangen som jeg også kappet av. (Slanger i en drøm er alltid et bilde på store vanskeligheter i form av en prøvelse)

Jeg tolket det slik at slangen er et bilde på Satan og at det da sannsynligvis ville komme et angrep mot meg i nær fremtid. Det at slangen kom ut av datamaskinen kunne tyde på at det var et arbeidsrelatert angrep mot meg som kristen, siden jeg bruker dataen til å forkynne Guds Ord. I tillegg var jeg i en bil og ettersom jeg er taxi sjåfør ville det da også komme et angrepet der. Jeg begynte straks å be imot og brukte mye tid i samvær med Gud den dagen. Jeg tok kontakt med andre troende og ba de be sammen med meg i enighet. Jeg tror jeg satt meg ned å ba i to til tre timer sammenhengende den dagen. Det å ha en slik sammenhengende bønn kan også kalles for å gå i faste, selv om det "bare" er tre timer, så er det tre timer hvor du kun har fokuset ditt på Gud.
 
  Bare noen dager etterpå kortslutta datamaskinen min å gikk i stykkerhelt uten forvarsel. Jeg har kjørt taxi i ca. ti år og aldri fått en eneste klage på meg som sjåfør. Samme dagen som datamaskinen ble ødelagt kom det inn en henvendelse til meg om at jeg måtte møte opp på Direktørens kontor. Det var den kaldeste dagen i manns minne, bare 0,3 grader unna kulde rekorden. På direktørens kontor, viste det seg at det var kommet inn en skriftlig klage på meg som sjåfør og at bilen var for kald. Vedkommende klaget på at bilen var "for stor", (jeg kjører minibuss.) bilen var for kald, at alle vinduene var nedfrosset osv. osv.   Vi tok det hele med et smil. (Har forresten hengt klagen opp på humor-tavlen min i stua)
     Senere på dagen kom det et voldsomt åndsangreprettet mot meg, vi som er kristne vet hvor tøft et åndsangrep kan være. 

Ettersom jeg hadde fått et forhåndsvarsel om disse hendelsene, hadde jeg da også en trøst om at det hele ville gå i min favør ettersom jeg hadde kappet av hodene på slangen med sverdet som er Guds Ord. Den dagen og den påfølgende dag brukte jeg tiden til bønn, jeg ringte også rundt til kjente og kjære og ba de om å be for meg. Det er forresten en betydelig makt vi utretter når flere ber i enighet sammen om et tema. Dette sier også Guds Ord noe om. Men vantrohet kan imidlertid også minske effekten av en bønn om man ikke enes med hva man skal be om. Matteus 18, 20 : Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen.  For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Dette er et Guds løfte, vi ba på hans løfter og fikk gjennomslagskraft nok til at jeg kom meg ut av angrepet. Gud er god!!

Slik kan Gud gi oss drømmer som en strategi til å overvinne kommende angrep fra sataniske makter. Det at jeg gikk i bønn og faste i dagene før angrepene tror jeg var årsaken til at alle angrepene smuldret bort som om det bare var vind som føyk forbi.

Så hvordan vet vi at det er en advarsel fra Gud og ikke bare en hverdagslig drøm?

-Drømmer som er fra Gud er ofte gitt til oss i symboler etter Bibelske prinsipper, slik at vi skal forstå at de er sendt av Gud.

-Prøv drømmen ved hjelp av Guds Ord. Hvis drømmen sier eller antyder at du skal tale eller leve på en måte som er imot Guds Ord, så er den ikke fra Herren.

-Er det en drøm om at du skal gjøre noe som strider mot Guds bud, er det en uren drøm og er ikke fra Gud!

- Om det er andre som drømmer.-Prøv drømmen ut fra drømmerens omdømme, for det finnes falske profeter og lærere iblant oss som også har sine budskap. Se om drømmen kan stå i samsvar med personen.

-Budskapet vil stemme med Guds Ord i Bibelen.
-Symbolene i drømmen vil samstemme med de symbolske prinsipper som brukes i Bibelen. (slik jeg forklarte ovenfor i min drøm om slangen)
Webside drives av  Vistaprint