- DONASJON
 -
Når du har mottatt helbredelse fra din sykdom, send gjerne ditt vitnesbyrd til gjesteboken her. Ditt vitnesbyrd kan oppmuntre andres tro og overbevise mange ikke troende om Guds godhet, barmhjertighet og nåde. Han elsker å gjøre under! Jesus vil gi deg frelse!

Vil du være med å støtte mitt arbeide, så inn korn på Herrens åker.
Gud lønner de som vil investere i Herrens verk.

Matteus 25, 36;
jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’  Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke?  Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg?  Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’
 Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere:
Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’
Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans.  For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke;  jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’  Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’  Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’  Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Jeg rekker ut min hånd, vil du gi meg noe, vil jeg takke Herren for deg!


Bankgiro 6420. 12. 33958
Webside drives av  Vistaprint