- DOMMEDAG
 -
Ikke frykt fremtiden, men vær glad for ar vi har en fremtid, og at den kommer til deg hver eneste dag
 
Spåmenn snakker om Dommedag, som om de viste når den kom, det er bare tull,. Det er ingen andre enn Gud som vet Dommedagens adkomst.
Dommedag/Armageddon er blitt spådd feil i årtusener. Mange har latt seg lede og lure av karismatiske figurer, sekter har begått masse-selvmord, folk har solgt alt de eide og fulgt èn persons tanke-galskap.
 
Dommedag er jo kommet for alle de som dør hver dag. Så ikke gå å lev i frykt om hva som skal skje i morgendagen. Lev i nuet, lev dagen din idag. Hver dag har nok med sine egne bekymringer.
 
Bibelens ord sier, at tyven ikke bryter seg inn i huset ditt når du er hjemme, men venter til du ikke på vakt eller ikke er varsom nok. Slik er det, passer du ikke på livet ditt, er det alltids noe der ute som vil ha det.
Vi skal ikke leve i frykt, og ikke gå å gruble over hvilke problemer som kommer med morgendagen. Morgendagen den kommer alltid, og problemene følger med. Ta dagen og problemene som de kommer, lev i nåtiden mens du lever den, og ikke heng deg opp verken i fortid eller fremtid. Hver dag har sitt å streve med. Lev i nåtiden!
 
Mange går å grubler over et problem som kan oppstå om to uker, de vrir seg i smerte og grubler. De legger psykiske lidelser på kroppen for noe som ikke ennå har skjedd. De lever ikke livet sitt i nåtiden slik de burde, men lever hele tiden to uker på forskudd. Hva om problemet du har tenkt på i så lang tid, ikke skjer? Da tenker du bare at det var godt det ikke skjedde. Men det er da du kan få problemer. For du har levd i smerte som om problemet allerede var kommet til deg. Du har allerede stresset kroppen med dine tanker, derfor har du allerede opparbeidet deg blokkerte energier, som blir å føre til plager-/sykdommer på sikt. Det er livsfarlig for helsen din å leve i fremtiden.
 
 
Ikke frykt fremtiden, men vær glad for ar vi har en fremtid, og at den kommer til deg hver eneste dag. Ta ikke fremtidens bekymringer på forskudd, mye kan skje i mellomtiden
 
Vi går til spåmenn for våre bekymringer for fremtiden, en spåmann forteller deg bare det som klinger best i dine ører, de vrir og vender på kortene slik at det passer Deg best mulig. Om de "ser" nød og fattigdom i livet ditt fremover, sier de bare at en endring vil skje.
 Om kortene forteller at det kan være lurt å takke ja til et tilbud om 2 måneder, så hva vet vel kortene om hva som skjer i mellomtiden?  Fremtiden er ikke kartlagt!
 
Vi har fått tankens kraft til å tenke selv, og ikke la andre styre livene våre. Om du søker spåmenn er det like greit å lobotomere seg, og gi avkall på ditt frie liv.
En som sitter i fengsel, er nødt til å forholde seg etter faste rammer og rutiner. Slik er det med spåing også, blir du hektet på spåing er det som å fengsle seg selv, stenge seg selv inne i rutiner og rammer som ikke har rutiner og rammer. hehehe, Dvs. Du lever i en fiktiv virkelighet hvor du ikke lenger tørr å ta egne valg, du tenker på hva kortene sa til deg, og følger kanskje de, fremfor å følge ditt eget hjerte. Du mister motet og selvtillitien, du lar deg styre av spåmannens visjon om deg selv. Du lar andre ta dine avgjørelser i livet., Tenk på det, du lar faktisk dine egne meninger underbygges av en annens visjon om deg og ditt liv. Du lever ikke lenger ditt liv om du skal la andre tyde din personlighet og fremtid! Ergo, du blir fengslet. Du blir som ånden i lampen.
 
Men men ...alt er relativt! Jeg er ingen notoriker, etter min mening bør alle få holde på med sitt, så dette er bare til ettertanke.
 
Bibelen advarer mot å la seg forføre av spådomskunster, stjernekikking, tegntyding m.m.
 
2. Krønikebok 33:6
"Han drev med tegntydning, spådomskunster, og trolldom og skaffet seg åndemanere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i herrens øyne, og vakte hans harme"
 
5. Mosebok 18:10
"Falsk og sann profeti"
"Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ingen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann.
Ingen må drive med besvergelser, spørre gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde. For alle som gjør slik har Herren avsky for, og det er på grunn av slik styggedom Herren din Gud driver folkene bort fra deg."
 
Videre kan dere lese 5. Mosebok 18:13 - 18:22 og Jesaia 47:8 - 48
 
Jeg må sitere Jesaia, for her er det sterke ord som råder:
 
8: Hør nå dette, du nytelsessyke, som sitter der så trygg og tenker med deg selv: Jeg og ingen annen! Jeg skal aldri sitte som enke og ikke leve barnløs. Men begge deler skal ramme deg. Brått på en eneste dag. Barnløshet og enkestand skal ramme deg i fullt mål tross all din svartekunst og dine sterke trolldomsord. Du kjente deg trygg i din ondskap og sa:<<Det er ingen som ser meg>>
 
Din visdom og kunnskap førte deg vill, så du tenkte med deg selv,. Jeg og ingen annen!
Ulykke skal komme over deg, og den skal du ikke mane bort. Ødeleggelse skal ramme deg, og den kan du ikke avverge ved noe sonemiddel.
Plutselig kommer det over deg et stormvær du ikke ventet.
Kom nå med dine trolldomsordog all din svartekunst, som du har drevet med fra ungdommen av. Kanskje kan du få hjelp av det, kanskje skremmer du ulykken bort!
 
Du har strevd med dine mange planer. La dem nå komme å hjelpe deg. De som gransker himmelen og kikker på stjernene, de som måned for måned varsler det som skal hende deg.
Men se, de blir lik halmstrå, som ilden brenner opp. De kan ikke berge sitt liv fra flammenes sterke tak. Dette er ikke glør til å varme seg ved, ikke et bål til å sitte forran.
Slik går det med dine trollmenn, som du har slitt med fra ungdommen av. De vingler hver til sin kant, det er ingen som hjelper deg.
 
Hver forsiktig å lytte til Mennesker som kommer med profetier.
 
 
 
I den Hellige skrift, Bibelen, finner du all den profeti som er verdt å vite!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webside drives av  Vistaprint