- DISIPLENES OPPDRAG
 -
Abraham, Isak og Jakobs Gud, vår Herre Jesus Kristus, bare ved ham får vi frelse.
Han kom ikke for å dømme oss, men gi oss kjærlighet, frelse og tilgang til evig liv.
Be om tilgivelse for dine synder og ta imot Jesus i ditt hjerte idag, mens du ennå har tid på jorden!

 Jesus Kristus er legenes lege!
Nådegavene Gud har gitt til mennesket er til odel og eie, du kan ikke miste dem om du først har fått dem. Men du kan velge om du vil bruke, misbruke, eller ikke bruke dem.
Skriften stadfester denne logiske slutningen:
<<For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall>>. Romerne 11:29


Matt. 16, 15
Disiplenes oppdrag (alle kristne):
Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle som Gud har skapt!
Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.
Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål,
og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»


Webside drives av  Vistaprint