- DET ER GUD SOM GIR
 -

Når mennesker rundt om i landet får et personlig møte med Den Hellige Ånds Salvelse gjennom helbredelse eller profetier, vil de da forstå at det er Gud som er kilden og som gir kraften om vi ikke forkynner noe til de?

Dere skal vite at helbredere og profeter gjør ingenting i egen kraft. Det er verken helbrederen eller profeten dere skal tro på, men Han som har sendt dem., Vår Herre som vi tilber, tror på, ærer og påkaller er Jesus Kristus. Kraften kommer fra Faderen, gjennom tilbedelse og påkallelse av Sønnen Jesus Kristus, vår Herre. Det er Den Hellige Ånd som viderebringer kraften til deg slik at du får et personlig møte med Gud. Gud ønsker intime relasjoner med hver enkelt av hans skapninger. Derfor er det også viktig å forkynne litt om Det Hellige Evangelium når vi påkaller Gud til å helbrede slik at de får kjennskap til hvilken god og kjærlig Gud vi har og aller helst kommer til Tro og blir frelst.

Når en håndspåleggelse blir foretatt blir det sagt ut endel kjærlighetsord som ene og alene tjener til å ære og tilbe Faderen, for først må vi jo presentere oss når vi kommer fremfor en konge i bønn om hjelp. Vi bøyer våre knær fremfor Gud for deretter å fortelle Gud hvilket ærend vi kommer i, og hva vi trenger hjelp til. Til sist takker vi Gud for at Han har hørt på oss. Vi vet at Han vil gi oss hjelp, fordi vi tilhører hans familie, vi er hans aller kjæreste og største skaperverk. Han er vår Far og vi er hans barn, Han er vår Konge og vi er hans kongssønn og kongsdatter og Han elsker oss høyere enn vi kan forestille oss. Tenk så fantastisk herlig å være venn med Jesus, Takk gode Gud!

Webside drives av  Vistaprint