- DEN SOM TROR
 -

Om du ikke merker noe til Guds kraft gjennom helbredelsen, er det ikke fordi helbrederen har gjort noen feil, men det kan være en synd i ditt liv som hemmer deg fra å motta kraften. Så før du vil bli helbredet bør du derfor ta et oppgjør med dine gamle/nye synder. Gjennomsøk deg selv og vær helt ærlig overfor deg selv, så ber du Gud tilgi deg den og den synden, helt til du tror du har nådd gjennom alt det som kan være til hindring. Og husk at Gud sletter dine synder for evig og alltid det samme sekund du ber om det, og mellom deg og Gud er det ingen andre som har tilgang til dine hemmeligheter. Så få bort alt som står i veien til å oppnå renselse og helbredelse i ditt liv.
-------

Jeg helbreder som en kjærlighets handling for Gud, og Gud skal ha all ære for enhver helbredelse.
Gi Gud takken!
Når jeg har fått disse unike gavene av Gud, er jeg bare nødt å bruke dem, jeg ser på det som en oppgave, et kall og en plikt til å gi en håndstrekning til syke og fattige mennesker.
-------

Helbredelsens virkning vil du kunne kjenne øyeblikkelig. Helbredelsen vil jobbe med deg og i deg i de neste dagene og ukene.
Dine handlinger aktiverer Guds kraft, har du f.eks, blitt helbredet for vonde knær, aktiverer du kraften ved å bøye knærne, hoppe, gå og løpe. Har ryggen vært vond, aktiverer du kraften ved å bøye deg mot bakken, f.eks. ta i tærne dine, danse osv.
Når helbredelsen er satt igang, er det bare opp til deg om hvor mye du vil åpne deg opp for å motta Guds kraft, helbredelsen kan inntre fra det første sekundet til omså et eller flere år etterpå. Den Hellige Ånd som helbreder deg er ikke bundet av tid.
Noe av det viktigste under en helbredelse er at du bøyer deg for Gud og ber om tilgivelse for dine synder!

Ditt daglige påfyll av Guds ord er viktig,
det vil gi helbredelsen et puff i riktig retning slik at plagen ikke kommer tilbake til din kropp. Det nytter å repetere til seg selv daglige løfter på Guds ord. F.eks; "Ved Jesu sår har jeg fått legedom".

Jeg foretrekker å være tilstede under helbredelsen, fordi Jesus befalte oss å legge hendene på syke. <<Disse tegnene skal følge dem som tror: på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.>>, Mark. 16, 17-18


Webside drives av  Vistaprint