- DEN HELLIGE ÅND
 -

Den Hellige Ånd:
Ved frelsen omvendes vi til barn igjen, vi blir jo født på ny i vann og ånd, fordi vi ved frelsen blir Guds barn. En nyfødt kristen kalles en baby-kristen, fordi det er nå det nye livet i Kristus Jesus starter. Nå starter et nytt og svært lærerikt liv hvor Den Hellige Ånd blir din nye læremester. Så når du nå starter å lese Bibelen vil du kunne se teksten med andre øyne som ikke lenger er tilslørt av smuss. Dine tanker vil fylles opp gjennom et Guddommelig sinn, fordi Gud taler til deg med rettledning og veiledning gjennom sin Talsmann som er Den Hellige Ånd. Her vil du få del i hemmeligheter, kunnskap, innsikt, visdom og fredstanker, slik at du i alt du foretar deg ute i verden heretter vil bli best mulig utrustet til å stå imot djevelens fristelser. Den Hellige Ånd vil veilede deg til hva som er rett og galt, slik at dine veier ikke blir krokete men fortsetter å være rette. Talsmannen DHÅ vil være i din akutte nærhet 24/7 disponibelt til å veilede deg på livets vei å lede deg til alltid å velge beste vei i et veikryss.

Webside drives av  Vistaprint