- DAVID OG GOLIAT
 -


Når Goliath så på David og så at han var bare en gutt, brun og pen, så han ned på David med avsky. Han sa: "Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med en kjepp?" Han brukte sine guder navn til å forbanne David. Han sa til David: «Kom hit. Jeg mate kroppen til fuglene under himmelen og de ville dyr!" David sa til filisteren, "Du kommer til meg med et sverd og to spyd. Men jeg kommer til dere i Herrens navn allmektig, Gud hærer Israel! Du har talt mot ham. Dag Herren vil overgi deg til meg, og jeg skal drepe deg og kutte hodet. dag skal jeg mate likene filisterens soldater til fuglene under himmelen og de ville dyrene. Så hele verden vil vite at det er en Gud i Israel! alle samlet her vil kjenne Herren trenger ikke sverd eller spyd for å redde folk. kampen tilhører ham, og han vil overgi deg til oss. "Som Goliath kom nær å angripe ham, sprang David raskt å møte ham. Han tok en stein fra sekken sin, sette det i fatle hans, og slengte den. Steinen traff filisteren og gikk dypt inn i pannen, og Goliat falt med ansiktet ned på bakken. Så David slo filisteren med bare en slynge og en stein. Han traff ham og drepte ham. Han hadde ikke engang et sverd i hånden. Og David sprang og stod ved siden av ham. Han tok Goliath sverd ut av holderen og drepte ham ved å kutte av hodet. Da filisterne så at deres kjempe var død, snudde de og sprang.
1 Samuel 17:42 - 51
Webside drives av  Vistaprint