- DAGLIGE VELSIGNELSER
 -
Jeg oppfordrer deg til å ta i mot disse ord og meditere over dem; la dem synke dypt inn i ditt hjerte og sinn og bli en realitet i ditt liv. Husk at en velsignelse ikke er en velsignelse før den er talt ut. Lær hvordan du kan snakke velsignelse over ditt eget liv, dine venner, dine kjære, og din fremtid. Oppdag kraften i dine positive tanker og ord. Tal velsignelser inn i ditt liv idag!
Der det står "jeg" inne i teksten kan det også settes inn "du/dere". Men ikke i det første "jeg`et".

Start med å si:

Jeg taler velsignelse over meg/deg, og min/din fremtid i Jesu Kristi Navn.

Jeg erklærer i Jesu Navn, at jeg er velsignet med Guds supernaturlige visdom, og at jeg har en tydelig styring på mitt liv.

Jeg erklærer i JN, at jeg er velsignet med en sterk vilje og med selv-kontroll og selv-disiplin.

Jeg erklærer i JN, at jeg er velsignet med kreativitet, med mot, med evner, og med overflod.

Jeg erklærer i JN, at jeg er velsignet med en god familie, med gode venner, med god helse, med tro, velvilje og oppfyllelse.

Jeg erklærer i JN, at jeg er velsignet med suksess, med supernaturlig styrke, med forfremmelse, og med guddommelig beskyttelse.

Jeg erklærer i JN, at jeg er velsignet med et lydig hjerte og med et positivt syn på livet.

Jeg erklærer i JN, at enhver forbannelse som er talt over meg, ethvert negativt ord som er kommet mot meg, er oppløst i dette øyeblikk!

Jeg erklærer i JN, at jeg er velsignet i byen, velsignet på landet. Jeg er velsignet når jeg kommer inn. Jeg er velsignet når jeg kommer ut.

Jeg erklærer i JN, at alt jeg setter mine hender til å gjøre skal ha fremgang og suksess.

Jeg erklærer i JN, at jeg er velsignet!

Herre la din vilje skje for meg og for mine. Amen!


Du kan selv innføre den teksten du selv vil, dette er en ledetråd om hvordan du kan be dine bønner hver eneste dag, slik at Guds løfter blir synlige for deg.

Fred med Gud!
Webside drives av  Vistaprint