- BRYT KILDEN TIL SYKDOMMEN
 -


Gud velsigne deg og gi deg styrke og kraft. Amen!

Å komme ut av en sykdom:
Det er noen kristne mennesker der ute i denne moderne verden som opplever sykdom og nød. Bibelen sier ikke at kristne skal være unnlatt å ha sykdommer og plager, heller tvert om. Men blir vi syk skal vi bruke bønn som et legemiddel. "Ved Jesus sår har vi fått legedom". Der det ikke er leger eller sykehus å oppdrive må bønn brukes, men bruk bønn aller helst som et suplement til legevitenskapen og ikke som det eneste. Har du en dødelig sykdom så for Guds skyld bruk også legenes erfaring og kunnskap for Gud har skapt og utrustet de også. Det er nevnt flere plasser i Bibelen hvor det ble brukt legemidler sammen med bønn og hvor det ble tilkalt leger til å lege. Legevitenskapen er ofte det eneste som brukes til å lege pasienter og er da også alfa og omega om det reddes et liv eller tapes et liv. Noen ganger kan ikke legene gjøre noe, da kaller de sykdommen for uhelbredelig. Da først er det offisielt akseptert å bruke håndspåleggelse ved bønn som en siste utvei. Det er bra at bønn tas i bruk, men det er viktig at bønnen blir brukt fra dag 1 av et sykdomsleie og ikke som den siste utvei på et dødsleie. Bønn er noe som lett kan brukes sammen som et suplement. Når det gjelder dødelige sykdommer er det svært viktig at de syke bruker legene og de medikamentene de gir og anbefaler. Anbefaler de en operasjon så takk ja, men bruk bønn også, be over at operasjonen skal gå bra osv.
Må dere fjerne et bryst eller en tå for å hindre spredning så gjør det. Bruk bønn samtidig som et suplement. Har du tett nese så bruk en nesespray, har du en blødning så bruk kompress/plaster osv. Bruk de midler som skolemedisinen har tilgjengelig! For ikke alle har autoritet til å stoppe blod, eller stoppe smerter osv.

Vi har leger for at de skal hjelpe oss, de er den moderne helbrederen. Gud er legenes lege, bruk også Han og hans helbredere gjennom sykdomsleiet. Jeg har stor tro på en kombinasjon av leger og Gud ved et sykdoms-tilfelle. Når sykdommen har gått fra kritisk til stabil bør bønn gjennom påkallelse og takk fortsatt brukes. Gud er her for alle mennesker, uansett hudfarge eller religiøs bakgrunn. Gud har skapt alle mennesker og vil gi seg til kjenne i alle som påkaller Han gjennom Sønnen Jesus Kristus. "Den som leter, han finner, den som banker på skal det lukkes opp for"

Vær flittig med bruk av bønn, for det er ikke for ingenting at Jesus sier at vi skal utruste oss med Guds-rustning der bønn er som et sverd i åndeverdenen, der sverdet er det eneste våpenet og alle andre åndsmakter er avvæpnet (ved Jesus korsfestelse og oppstandelse).
-------------------
Om du ikke gjør opp for deg i samfunnet, får du et post-oppkrav eller krav via kemneren, banken, påtalemyndigheten osv. Du blir nærmest fotfulgt av statsmakten helt til den dagen du gjør opp for deg.
Jesus Kristus har seiret over Satan, vi er Guds medarbeidere her på jord. I åndeverdenen er Gud den som regjerer og vi er hans arbeidere med full autoritet, makt og myndighet til å gå ut å kreve inn seieren! Men Gud kan ikke få makt her på jorden så lenge hans arbeidere ligger å slumrer og sover, vi er nødt å stå opp, gå ut, å ta ansvar. Vi er nødt til å bli virksomme i Kristus, som Kristi legeme på jord. Folk undrer seg hvorfor barn lider og dør, hvorfor det er så stor nød overalt. Det er fordi Guds arbeidere er uvirksomme, vi slumrer og sover. Jesus Kristus har gjort sitt verk på jorden, nå har Han gitt stafettpinnen videre til sine etterfølgere. Til oss som har valgt å følge Han. Derfor er det viktig at alle som kaller seg kristne våkner opp fra sin slumring og dvale/koma å starter så fort som mulig sin gjerning i Kristus. For husk, DU har blitt gitt all makt og autoritet til å gjøre en forskjell.
GÅ UT Å KREV SEIEREN!

Amen!
Webside drives av  Vistaprint