- BESETTELSER
 -

Hvordan oppstår besettelser av åndsmakter:

For at åndskreftene skal kunne få ytre seg gjennom et individ, er aksept fra vedkommende nødvendig, aksepten kan også være indirekte.

En besettelse kan komme gjennom til vedkommende på mange forskjellige måter. Gjennom synd, forakt, forbannelser/-ganning, utilgivelse, bitterhet, fordømmelse, fastholde ugudelige sjelelige bindinger, ved å leve ut disse faktorene på en eller annen måte gir du deg hen til automatisk å akseptere demonisk plage.
Den direkte påvirkningen skjer gjennom våre handlinger og holdninger der åndene virker på personen og får føde gjennom lengre tids repeterende bruk av handling og holdning. Også har vi den indirekte påvirkningen som kommer fra tidligere generasjoner, eller der åndene angriper gjennom et annet menneske. F.eks. arvelige sykdommer som følge av noe dine forfedre har pådratt seg gjennom sitt liv.

Den åndelige og sjelelige arv

D
en åndelige og sjelelige arv det her er tale om ligger ikke i genene, men er åndskrefter som angriper sinnet, det sjelelige livet samt kroppen. Denne arven kan gå fra slekt til slekt, men gjerne også hoppe over et ledd i slekten. Disse åndskreftene har gjerne holdt seg til samme familie over flere generasjoner. Et eksempel på dette kan være; der en av foreldrene har fått diagnosen schizofreni, skjer det ofte at i alle fall at minst et av barna får samme diagnose. I enkelte tilfeller også barnebarna. Om påvirkningene ikke blir stoppet, vil den bli ved å vandre videre til enda et slektsledd. Åndskreftene er velorganiserte, med konkrete planer og mål for hvordan de skal få innpass i menneskers liv. Målet deres er en fullstendig overtakelse av menneskets karakter og sinn. Men det kan kun skje gjennom de områder som djevelen har tilgang til hos det menneske.

Åndskreftene søker å komme i en posisjon av kontroll. Er de først inne i sjelelivet til et menneske, trenger de å få styrket sin posisjon. Dette blir gitt dem - som sagt - gjennom en stadig ettergivelse og repeterende utøvelse av handling og holdning som nevnt ovenfor.
Men vi må huske på at djevelen er en legalist og strateg. Det må foreligge en legal rett for ham å plage en person.
Hvordan oppstår besettelser av åndsmakter:

For at åndskreftene skal kunne få ytre seg gjennom et individ, er aksept fra vedkommende nødvendig, aksepten kan også være indirekte.

En besettelse kan komme gjennom til vedkommende på mange forskjellige måter. Gjennom synd, forakt, forbannelser/-ganning, utilgivelse, bitterhet, fordømmelse, fastholde ugudelige sjelelige bindinger, ved å leve ut disse faktorene på en eller annen måte gir du deg hen til automatisk å akseptere demonisk plage.
Den direkte påvirkningen skjer gjennom våre handlinger og holdninger der åndene virker på personen og får føde gjennom lengre tids repeterende bruk av handling og holdning. Også har vi den indirekte påvirkningen som kommer fra tidligere generasjoner, eller der åndene angriper gjennom et annet menneske. F.eks. arvelige sykdommer som følge av noe dine forfedre har pådratt seg gjennom sitt liv.

Den åndelige og sjelelige arv

Den åndelige og sjelelige arv det her er tale om ligger ikke i genene, men er åndskrefter som angriper sinnet, det sjelelige livet samt kroppen. Denne arven kan gå fra slekt til slekt, men gjerne også hoppe over et ledd i slekten. Disse åndskreftene har gjerne holdt seg til samme familie over flere generasjoner. Et eksempel på dette kan være; der en av foreldrene har fått diagnosen schizofreni, skjer det ofte at i alle fall at minst et av barna får samme diagnose. I enkelte tilfeller også barnebarna. Om påvirkningene ikke blir stoppet, vil den bli ved å vandre videre til enda et slektsledd. Åndskreftene er velorganiserte, med konkrete planer og mål for hvordan de skal få innpass i menneskers liv. Målet deres er en fullstendig overtakelse av menneskets karakter og sinn. Men det kan kun skje gjennom de områder som djevelen har tilgang til hos det menneske.

Åndskreftene søker å komme i en posisjon av kontroll. Er de først inne i sjelelivet til et menneske, trenger de å få styrket sin posisjon. Dette blir gitt dem - som sagt - gjennom en stadig ettergivelse og repeterende utøvelse av handling og holdning som nevnt ovenfor.
Men vi må huske på at djevelen er en legalist og strateg. Det må foreligge en legal rett for ham å plage en person.

Sjelen er; følelseslivet, minnelivet og viljelivet.
Kroppen og sinnet kan også bli angrepet. Men vi må huske på at Gud er Gud også i åndeverdenen, og der er Han regjerende og den sterkeste. Djevelen får derfor ikke tilgang til frelste sjelers åndsliv. Alle som er født på ny i Kristus Jesus står under Guds segl og kan ikke bli angrepet i selve ånden i mennesket. Men kropp og sinn kan bli angrepet om man havner ut i synd og repeterende handlinger av den art som nevnt øverst.
Ved at du velger omvendelsens vei og frasier deg all synd og urett og ber Gud om tilgivelse for dine synder, utsulter du disse kreftene og de vil til slutt dø ut. Alt demonene ønsker seg er å fø seg på deg. Vil du ha fred, så slutt å fø på demoner! Demonene får som sagt bare fornyet kraft gjennom at du fortsetter å leve i synden og repeterer dine holdninger og handlinger.All synd du velger å leve i og/ eller foretar deg, blir til føde for disse åndsmaktene!
Forbannelser og ganninger

Man skulle tro at slike hendelser bare forekom i middelalderen og at de døde ut med alle de hekseprossessene som fant sted. Men så er det slik at djevelen ikke forsvinner selv om mennesket gjør. Det finnes fremdeles sjalusi, grådighet, ærgjerrighet, misunnelse osv. Det finnes mennesker som ikke ønsker at andre gjør det godt i livet, på arbeid osv.

Webside drives av  Vistaprint