- BESETTELSER DEL 2
 -
Hvordan oppstår besettelser av åndsmakter:

Forbannelser og ganninger
Man skulle tro at slike hendelser bare forekom i middelalderen og at de døde ut med alle de hekseprossessene som fant sted. Men så er det slik at djevelen ikke forsvinner selv om mennesket gjør. Det finnes fremdeles sjalusi, grådighet, ærgjerrighet, misunnelse osv. Det finnes mennesker som ikke ønsker at andre gjør det godt i livet, på arbeid osv.

En ganning kan gjennom ritualer fremsettes i sjalusimot folk som liksom utgjør en "trussel" for den det måtte være.Forbannelser kan fremsettes bare med en tanke, eller et utrop i panikk, sinne, bitterhet eller i form av banneord osv. Men det er viktig å huske på at en forbannelse så vel som en ganning kan komme tilbake til den som er kilden til den, og det med ti ganger styrke. En kristen vil aldri sende en forbannelse i retur, vi bare bryter dens lenke. Men djevelen er uforutsigbar om du spiller etter hans pipe, så husk bare på at du kan få det mot deg selv det du ønsker mot andre.
Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» 1 Mos 12,3
Webside drives av  Vistaprint