- BEKYMRINGER ETC.
 -
Hvordan man unngår å havne i angst
og tankekjør etc.


Er du kristen eller har et ønske om å la Gud komme inn i livet ditt,
er det viktig at du kvitter deg med all synd. Synd er som en portal fra helvete til livet ditt, der plager og sykdommer kommer gjennom. Det å synde, er som å være fisken på kroken. Desto mer den prøver å vri seg unna kroken, jo mer fast sitter den. Slik er synden også,, oppsøker du synd og lar deg lure, da dorger den med deg helt til du sitter så hardt fast at du ikke lenger kan gjøre din egen vilje, for din vilje er løgnens vilje, din vilje er det ondes vilje. Du henger på kroken etter satans vilje, for det er han som har deg på kroken.La ikke han få overtaket i deg, det gir deg bare mer bekymring enn det du kan tåle. Om du ikke bekjenner dine synder og ber om tilgivelse til Gud, blir du sittende som fisken, fast på en krok, og det blir vanskeligere å vanskeligere å slite seg løs, til slutt er du så fastbundet at uten at du enser det er djevelen blitt din aller beste venn. Og Gud har du avsky for. Er ikke det litt rart at desto mer avsky folk har for Gud, jo mer synd er det i dem. Det er nesten så du kan gjøre en analyse på deg selv, for å finne ut om du har liten eller store synder i ditt liv. Mange står nærmest i leddtog med satan, uten å vite om det.Sjekk hvilke tanker du får, er de gode eller vonde. Men hvordan skal man skille mellom vonde og gode tanker, syndige tanker og ikke-syndige tanker om man ikke vet hva synd er, eller ikke vet hva onde tanker er? Det gjør du gjennom først å bekjenne dine synder til Gud. Deretter gir Han deg skille mellom rett og galt.Hvorfor må man fortelle Gud om sine synder, når Gud er allvitende?En mor og en far forteller alltid barna sine hvor glade de er i dem, selv om barna vet at de er elsket av sine foreldre, så er det alltid godt å få en påminnelse om at du er elsket. Samme som i et forhold, et ekteskap, man må jevnlig fortelle hverandre Slik vokser båndet, tryggheten og kjærligheten mellom oss.
Det å fortelle Gud om våre synder, er å vise vår kjærlighet til Han,
og Gud trenger å få vite om dine synder gjennom deg selv,
som en kjærlighets erklæring til Han,
slik at Han kan få avvæpnet satan for oss.
Slik bør vi be om tilgivelse en gang i uken, for å vise vår lojalitet
og kjærlighet overfor Gud vår Far i Kristus Jesus.
Jo nærmere vi er Gud, jo lengre unna er vi satan og hans plager.
Egentlig er det slik at vi ser ikke hvor nært satan er i oss, før sykdommen og nøden henger over oss, først da søker vi Gud. Slik er det at djevelen klarer å late som om han ikke eksisterer, men når nøden er over oss, og utveiene er begrenset, da først går det opp for de fleste at de har levd i synd, og har vært langt borte fra Gud og sannheten, da spørs det om det er tilgivelse å få eller ikke. Men Guds nåde er og forblir større enn synden. Når vi søker oss til Gud, da først viser satan seg for oss hvem han egentlig er, da starter åndskampen. Satan vil prøve alt på å få oss tilbake til han, gjennom underkuing og frykt. Satan er en diktator og tyrann, det er han som er mafiaens leder.  
Det å fortelle Gud at vi har syndet, hjelper oss å akseptere at djevelen
faktisk kan lede oss ut i fristelse og føre oss bort fra Gud.
Tilgivelsen binder sammen båndet vårt til Gud, slik at Satan må gi tapt.
Satan har kun den makt som mennesket velger å gi han.
Gud er den sterkeste, og har all makt.
Bli rotfestet i Herrens Ord, slik at du kan jage bort satan,
som om han var en hund.
Et eksempel på hvordan satan lurer oss mennesker er gjennom frykt og bekymring for våre kjære.
la oss si at en kar ringte til en kvinne å fortalte at om ikke hun betalte han
1000 kr på konto hver dag fremover, så ville datteren hennes bli bortført.
I frykt og bekymring ville kanskje damen ha betalt 1000 kr på kontoen
i lang tid fremover til denne mannen, i frykt for datterens liv.
Mannen hadde ikke behøvd å gjennta trusselen,
fordi frykten og bekymringen gjorde den jobben.
I frykt for datteren, ble kvinnen underkuet og bundet av forførelsen,
og betalte dermed pengene hver dag.
Om nå kvinnen en dag innså at alt dette bare var tull og at datteren ikke
ville blitt bortført, da måtte mannen på nytt ringt eller oppsøkt henne,
for å sette flere bekymringer og undertrykkelser på kvinnen.
Slikat mannens konto kunne fortsette å vokse med daglige 1000 kr.
Slik er det med satan, han har ingen grunn til å gi seg til kjenne
om frykten eller synden kan være hans arbeider og skalkeskjul,,
men med en gang det går opp for et menneske at det faktisk har synd,
da først kommer satan på banen å prøver alt han kan til å skjule synden igjen,
å setter bekymring, splittelse av familier, og annen ondskap,
for at vi skal få andre ting å tenke på, fremfor Gud og synd.
Da må satan gi seg til kjenne i en eller annen form,
for å fortsette å få mennesket til å leve i synden,
satan er en kameleon, han
kan skjule seg i dine bekymringer, tvil, forakt, bitterhet,
hat, egoisme, grådighet osv osv.
For det er synden som er inngangs billetten til at satan kan herske over deg.
Synd fører til at sannheten blir tilsløret, og løgnen får leve uhemmet i deg.
For i Jesus Kristus er satan avvæpnet og overvunnet og har ingen makt.
Vender du ansiktet til Jesus og bekjenner dine synder for Han,
må du samtidig vende deg mot satan å si nei til alle hans forførelser, løgner
og fristelser, det blir kanskje ikke gjort av deg spontant,
men start med det sånn, slik at du får en begynnelse og starten på
en omvendelse som du aldri blir til å angre på.
Webside drives av  Vistaprint