- BARNEHJEM I TALLIN
 -
Gå ut i verden å forkynn Evangeliet,
helbred syke og vekk opp døde.
Matt 28, 18-20, Luk 24, 47-48,
Mark 16, 15-18

En kirke i Tallin, var for ti år siden en mørk ruin.
I den mørke kalde kjelleren bodde det 5-6 foreldreløse barn
sammen med rotter og lus.
Èn mann med navn Matti, èn mann har alene greid å hjelpe flere hundre hjemløse barn med Guds hjelp. Takket være èn manns kjærlighet til Gud.
Og et brennende ønske om å hjelpe der andre bare snur ryggen til.

Takket være Matti, har denne kirken blitt så god som ny, og er nå et barnehjem og et tilholdsted som gir liv til et helt samfunn.
Det er en enorm oppgave denne mannen
har startet, og uten velsignelser ville det
neppe latt seg gjøre, og hvem ellers hadde
orket det?
Han vekker opp døde på den måten at han
tar imot foreldreløse barn som er husløse,
som lever i kloakken, -i slummen uten
foreldre, barn som er levende døde, uten
mat, uten kjærlighet, uten klær,
barn som for lengst er oppgitt av sam
funnet. Denne vidunderlige mannen har
Jesus i sitt hjerte, slik alle bør ha Jesus i
sine hjerter. Jesus er sterkt tilstede her, 
for det viser jo fruktene som arbeidet har
gitt og som fremdeles blomstrer.
Jeg takker Jesus, for at det finnes slike mennesker som han.
Det å ta til seg så mange barn og se at de vokser opp og blir til gode frukter
for samfunnet, ER i sannhet det å helbrede og vekke opp døde.
Om morgenen er det andakt før maten,
bønn før middag og denne mannen er i Gudstjeneste døgnet rundt.
Det er dette som menes med å vekke opp døde, helbrede syke og
forkynne Evangeliet.
Dette barnehjemmet gir store matpakker til flere titalls familier hver eneste dag.,
I tillegg kommer det også andre mennesker innom hjemmet som sårt trenger en nødrasjon der og da for å overleve dagen. de er svært avhengige av den hjelpen
dette barnehjemmet gir. Hver dag, hver uke, hver måned, hele året er det
trengendesjeler som blir hjulpet på bena fra dette kjærlige stedet.
De trenger vår støtte og kjærlighet for å overleve, om du vil
gjøre verden til et bedre sted, så kan du starte ditt arbeide idag, med å gi en
kollekt til dette barnehjemmet og du kan også hjelpe til med å be for dem. Det er
et enormt behov for sko, leker, hygiene art. penger og selvsagt bønn.
Stedet trenger flere velsignelser, slik at de kan få aksept fra den Tallinske stat,
til å utvide barnehjemmet til flere byggninger.Webside drives av  Vistaprint