- ARVESYNDEN
 -

Adams forbannelse/Arvesynden:
Vi er alle helt i fra fosterstadiet under Adams forbannelse (arvesynden), men hva med våre kjære små barn og spedbarn som kommer til verden å dør brått, hva sier Gud om de?
Gud sier at Gudsrike tilhører barna.
Matteus 19, 14: Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike som dem.»

Markus 10, 13: Jesus og barna
 De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort.  Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.  Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.»  Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

Det er svært sjeldent nevnt i Evangeliet at Jesus uttrykte seg i sinne, men gjennom sinne stadfestet Han ennu mer hvor viktig og dyptliggende og kjært Guds rike er for nettopp barna. Her ser vi også at Jesus sier at barn ikke skal hindres i å komme inn til Guds rike,fordi Guds rike er til spesielt for barna. Jesus viser oss her at barna er selvskrevne inn til Guds rike, arvesynden er ikke til hinder for at barna skal arve Himmelriket, så om et barn dør så er det allerede innvilget som arving av Guds rike. Anbefaler at foreldrene også vender om å blir frelst.
Jesus sier videre at:"den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det", her ser vi at ordet; "slik" er skrevet i en ordlyd som stadfester at hendelsen allerede har skjedd. Så betydningen blir som følger at de som ikke vender om fra sin synd og blir frelst slik som et lite barn er frelst, skal ikke komme inn til Guds rike. Derfor vil Gud at vi kaster vår forstand og vårt vett og blir som barn igjen i ånd og sinn, slik at vi lar Gud styre oss og lede oss som vår Far

Webside drives av  Vistaprint