- ALTERNATIVMESSER
 -

Tromsø Alternativmesse var godt besøkt. Takk til dere som var innom for en god prat og håndspåleggelse i kraft av Jesus Kristus. Takk Gud for at dere som var innom både fikk øyeblikkelig helbredelse men også vil oppnå helbredelse i de påfølgende dagene, ukene og månedene som kommer, for Gud holder sine løfter. Bare husk å takk Gud daglig for at Han allerede har gitt dere helbredelse gjennom Jesus Kristi sår på Golgata.

Gud velsigne dere rikelig for at dere sådde til Han, Amen!

Men dessverre blir det ikke mulighet å delta på flere alternativmesser.
 
Jeg tar gjerne imot tilreisende og besøkende i Tromsø, enten på boplassen min eller jeg kan besøke deg om du bor i Tromsø og omegn. Universitetssykehuset (UNN) kan også besøkes.
Matteus 9,10;
Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bords.
11 Dette så fariseerne, og de sa til disiplene: «Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere?»
12 Men Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke.
Gå og lær hva dette betyr:
Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer.
Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»

På en alternativmesse er det mange søkende mennesker, de ønsker å finne den rette troen. Mange har blitt frelst som følge av Guds helbredende kraft. Så Guds utvalgte må også være der å gjøre hans gjerninger. Når de troende har fått påfyll av Guds Ord og salvelse i menighetene, er det viktig at de tar med seg frimodigheten ut i samfunnet for å dele Evangeliet og Guds gode gaver med sin neste. Derfor oppfordrer jeg menigheter eller Kirkens menn/-kvinner om å delta på alternativmessene der den kommer.


Som Gudsbarn, er vi Jesu legeme, vi er arve berettiget til hans rike og har del i hans enorme kraft. Vi har hans DNA og gener i oss fordi vi er skapt av Gud og skapt i hans bilde, alt som Gud har, har også vi tilgang til fordi Gud elsker oss og vi holder oss til Han! Halleluja! Takk, Amen!
-----

Alternativmesse
Gjennferd og spådomsånder blir manet frem, luften er tung og klam. Besvergelser, varseltydning, tegntydning, Tarotkort-spåing, kaffegrut-spåing og alt annet som Herren har avsky for skjer på èn og samme plass. Synd å se at foreldrene tar med seg små barn til slike steder, det er på slike plasser frykt og angst og mareritter manes frem og kan komme inn i et lite barn. Gamle mennesker i sitt åttiende år går å vandrer der og søker ennå etter et svar fra en avdød slektning.
Noen lar seg lett fange inn i dette okkulte, fordi de dypt savner en avdød, og noen tror virkelig at de kan kommunisere med vedkommende. Men det er grunn til å tro at de onde åndene later som de er avdøde slektninger.
«Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel!»
(2. Kor 11,14)

Det er trist å se at mennesker blir ført vill. Derfor er det ekstra viktig at Gud har sendt noen av sine apostler og hellige til også et slikt sted.
For se her hva Gud sier:
APOSTLENE OG DERES OPPDRAG (Matt 9,35–10,42)
    Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage.
Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter
.Da sa han til disiplene sine:
«Høsten er stor, men arbeiderne få.
Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»

Matteus 12
«Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke.
Gå og lær hva dette betyr:
Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer.
Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»

Noen som nettopp hadde vært hos en "spåkjerring" kom til meg å fortalte at mens de satt der å ble spådd så var det som om de plutselig ble 20 kilo tyngre, de fikk pustebesvær og ble svimmel og kvalm, så kom de til meg å ba meg ta plageånden bort. Ja det er ironisk, at de først kjøper seg et gjennferd for 500 kroner gjennom spådom, og når de merker at de har fått en spådomsånd på seg og at det faktisk er sannhet i det Bibelen Guds Ord sier om onde ånder, så kommer de til en kristen helbreder å vil at Gud tar den bort. Stakkars folk, de er jo ikke opplyst, men Gud viser nåde og ser i nåde til de som søker seg til Han i bønn om hjelp. For dere er også Guds skapninger og Han elsker deg like mye som Han elsker meg, for også du vil bli en utvalgt når du vender om fra din syndige ferd å tar Jesus Kristus inn i ditt hjerte. vi som er kristne er kristi legeme og hans utvalgte og skal jo gjøre godt for vår neste, ja selv våre fiender skal vi be for, så uten å gjøre noe stort ut av det skal vi bøye oss for Herren i ydmykhet å helbrede de. For Gud har skapt de også og elsker de.

Vi som kjenner Guds Ord har et ekstra ansvar om å forkynne og formidle Guds Ord til de som er gått seg vill. Vi må opplyse om de farer som ligger på lur, for Gud vil ha deg inn til sitt rike, du er hans barn. Gud elsker deg, selv om du er en synder så elsker Han deg, men vend om til Han slik at Han får tatt plagene bort fra deg og heller gi deg makt og autoritet over dem.

Men det er ikke bare bare å gi helbredelse til en som nettopp har tatt et eget valg, å kjøpt seg en spådomsånd, se her hva Gud sier om hva som kan skje etter en helbredelse om mennesket ikke holder på Guds-Tro og kjærlighet, men fortsetter i sin synd:

Matteus 12, 43:
Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke.
44 Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.’ Og når den kommer dit, finner den huset ledig, feid og pyntet.  Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der.Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. Slik skal det også gå denne onde slekten.»

Lukas 11, 24:
Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men uten å finne det. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg forlot.’
Og når den kommer dit, finner den huset feid og pyntet.
Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første.»
-------

Når du søker deg til en spåmann/-dame og lignende karakterer, så er det som å laste ned en programvare infisert med virus på din datamaskin. Indirekte søker du deg til en plage og sykdom. Og tar de penger for dette så kan du si at du indirekte kjøper frykt og angst og gir de spådommen gratis så får du frykt og angst e.l. gratis på deg. Om du legger Tarotkort selv eller legger på andre så manes det likefullt frem en uren ånd, fordi gjerningen er okkult og tilhører Satan. Demoner kan også gi sannheter i livet ditt, men de skal samtidig ta del i sjelelivet ditt, noe som på sikt vil kunne gi sjelsplager og sinnsfrykt.

Når du etter en tid opplever at denne spådomsånden blir forferdelig plagsom på din helse og i ditt liv og du vil ha den bort, så er ikke det helt enkelt, for når den først er manet frem vil den ikke tilbake igjen. Det er nesten så det er best å la den ène ånden bli i mennesket fremfor å drive den ut, slik at det ikke skal komme 7 til tilbake. Om det er et menneske som ikke vil ta imot Jesus Kristus som sin frelser så kan det skje at plagene blir 7 ganger verre, derfor er det et dilemma for den det gjelder om han/hun vil la seg bli helbredet.

Det dette Bibelsitatet ovenfor betyr er at mennesket har et valg, og valget må de selv stå for. Når man i vitenhet eller uvitenhet har påført seg et gjennferd/-spådomsånd og innser at dette ikke var noe særlig lurt, så er det ikke lett for et ufrelst menneske å få den bort. Gud kan ta den bort gjennom f.eks en troende helbreders autoritet å befaling eller ved at mennesket omvender seg å bekjenner sine synder for Gud og tar imot Jesus Kristus som frelser i sitt liv.

Om mennesket ikke vil ta imot Jesus Kristus og omvende seg fra slike synder, så vil autoriteten over denne urene ånden som ble gitt gjennom helbrederen etter en tid falle bort fordi du ikke har omvendt deg til Gud. Dette vil da kunne skje; Som det står skrevet så vil denne urene ånden alltids prøve å komme tilbake til kroppen den forlot, og da på et tidspunkt der Gud ikke lenger har autoriteten fordi mennesket ikke har omvendt seg fra sin synd. Om mennesket ikke har vendt om å bekjent sine synder og tatt imot Gud gjennom Jesus Kristus, Så er det menneskets eget valg, og da vender man seg bort fra Guds lydighet som har autoriteten over denne urene ånden.

Denne urene ånden du har kjøpt/tatt imot, vil komme tilbake til deg for først å forsikre seg om at Gud ikke lenger har autoritet i deg/din kropp, siden du ikke har vendt om, da drar den ut å finner 7 gjennferd verre og sterkere enn den selv, når de da kommer tilbake til kroppen din befester de seg i ditt sinn eller legeme. Om en tid, kanskje 1 uke, 3 måneder eller 1 år, så blir du plutselig plaget av frykt, angst, mareritt eller en "uhelbredelig" sykdom eller huset ditt hjemsøkes og du skjønner ikke hvorfor det skjer akkurat deg, du som spiser sunt og trener jevnlig og har det ellers kjempebra. Kanskje er du i et ny-innflyttet hus eller i et hus det aldri har spøkt før.  Dette er en selvpåført forbannelse som du har kjøpt gjennom å få manet frem et gjennferd gjennom spådom, tegntydning, varseltydning, tale med de døde.

Gud har gitt oss denne visdommen fordi vi IKKE skal drive med slikt, fordi det bare fører til frykt, angst og sykdommer. Gud har skapt oss og vil oss kun det beste, Han elsker oss og vil at vi skal stå i frihet fra djevelens demoner. Jeg sier dette til opplysning slik at dere kan unngå å få frykt og angst og sykdommer på dere. Men valget er til sist deres eget.

I denne tid hvor det er stor fremgang for klarsynte som reiser fra sted til sted å maner frem kontakt med de døde, som gir spådom og tegntydninger, så skal dere også huske på at for hvert menneske som får spådom på denne jord, så manes det frem -  å vekkes opp et gjennferd.  På TV florerer det i programmer innen det okkulte. Aldri før har folk vært så opptatte av det åndelige, men i denne tid er det også enormt stor pågang på å få renset hus for overnaturlig uro, det er klart en sammenheng her.

Det er kun Jesus Kristus som har makt over disse åndene! En "spådomskjerring" som har manet frem et gjennferd har ikke makt til å få det i hvile igjen, for Satan ønsker ikke at de skal være til hvile men at de skal være til hans kontroll å gi plager, frykt og angst. Derfor er det at presten på kirkegården ber å lyser velsignelse over de døde for at de skal hvile i fred.

Gud elsker deg, søk deg til Gud og Han hjelper deg til Tro, Han venter på deg!


Webside drives av  Vistaprint