- AKTIV TRO
 -


Guds fred!

Det å være en kristen er som å være en idrettsutøver, det vil si at du velger selv hvor "flink" du vil være i utøvelsen av troen på Gud. De som f.eks. er forkynnere, helbredere og flittige utøvere av Guds Ord, kan man nok si er topp-idrettsutøvere, mens de som "bare" går i kirka en gang i uka, er "søndags vandrere/gåere". Så er det slik da at om en topp-idrettsutøver ikke trener på et par uker, så vil formen brytes ned og det vil bli noe tyngre å hente seg inn igjen. Slik er det også for oss kristne om vi faller for fristelser og til tider velger verdenslivet fremfor kristenlivet, man havner ganske enkelt inn i åndskamper, der man må kjempe seg tilbake igjen på riktig bølgelengde med Gud.

Det kan ta tid før man er tilbake igjen. Men når man er frelst, og ber Gud om tilgivelse og man ikke repeterer sine synder men bekjenner sine synder fremfor Gud, er Gud nådig og tilgir deg i samme sekund som du vender om. Du må rett og slett spørre deg selv om du vil at kroppen og sinnet ditt skal være et feriehus, en hytte eller en fulltidsbolig for Gud. For Gud vil at våre hus, det vil si våre legemer, skal være bolig for Den Hellige Ånd, altså Guds Talsmann, slik at den kan være i oss til oppbygging, oppmuntring, styrke og hjelp til de kommende prøvelser. For når du har tatt imot Kristus, har du også invitert ham inn i ditt hjem, inn i ditt liv.

Vi ønsker vel at den sterkeste skal ha bolig i oss, slik at vi selv kan være sterke, vi ønsker vel at fredens Gud skal ha bolig i oss slik at vi kan ha fred i våre tanker og sinn og sjeleliv, vi ønsker vel at overflodens Gud i kjærlighet og kraft skal ha bolig i oss slik at vi selv kan ha overflod, kjærlighet og kraft, vi ønsker vel at nådens Gud skal ha bolig i oss, slik at vi selv kan være overbærende og tilgivende overfor hverandre.

En som har Gud boende i seg, er en fredens mann/kvinne, han har freds tanker og ikke ulykkes tanker. Han/hun er en stødig byggesten som gir andre mennesker en god grunnmur i deres liv, slik at de også kan bli gode byggestener for Herren og til velbehag for andre mennesker. Jesus Kristus er skaperen av fred, tar du imot Han og gjør ditt hjem om til en bolig for Den Hellige Ånd, da er du verdens lykkeligste menneske!


Det aller største som kan skje i ditt liv på denne jord er at du blir frelst i Jesu Kristi Navn å blir arving til Himmelriket, altså livet etterpå.
Helbredelser og andre undergjerninger som skjer ved Navnet Jesus Kristus, er manifestasjoner av Guds enorme kraft og kjærlighet,  for at vantro skal komme til tro, å se sannheten om at det faktisk er en Gud som er virkelig og som elsker oss inderlig.
Ved troen oppnås en tosidig kontakt, som er ditt personlige forhold til Gud. Det å pleie venneskap med Jesus, er å pleie troen på Gud. Desto nærmere vennskap med Jesus, desto større tro og desto mer kjærlighet vil du gi til dine medmennesker, fordi at det å hjelpe din neste er det samme som å være tro mot Gud og pleie ditt forhold til Han. Gjennom troen på Gud får du tilgang til enorme krefter. Du kan ta styringa over ditt tankeliv og sinnskontroll (sjeleliv) slik at du slipper å leve med frykt, redsel, skrekk, ufred, angst, depresjon, uro, stress,  osv.

Alle mennesker er skapt av Gud, og Guds Nåde er større enn noen annen sykdom og lidelse, derfor trenger du ikke selv å være en troende for å få helbredelse, fordi Guds nåde til deg er større enn alt annet. Han elsker oss, og vi er hans kjæreste skaperverk.


En utvalgt
Gud søker etter troende mennesker som vil stille sitt liv disponibelt til å utføre hans gjerninger, slik som helbredelser og andre underfulle gjerninger for at mennesker skal komme til tro å bli frelst. De troende som ønsker å være et redskap for Herren kaller Gud for sine utvalgte. Gud har kalt mange til å gjøre hans gjerninger, men bare noen få er utvalgt fordi det kreves utholdenhet og tålmodighet gjennom din viljestyrke til å utføre slike handlinger samt frimodighet og modighet i å gå den harde veien mot folks overtro, ideologier, forakt, hovmod, fordommer, avgudsdyrkelser, vantrohet osv.

Desto større tro du får gjennom din tilbedelse av Herren, jo mer kraft og autoritet og gjennomslagskraft blir gitt gjennom dine bønner og handlinger!

Når du har kommet til tro, ønsker Gud helst at du skal være en aktiv troende ved å utføre det kall du har fått gjennom trosgaven. Men ikke alle kan eller vil være så aktiv, noen har familie de må ta seg av, andre har en jobb som krever mye fokus e.l.
For de som likevel ønsker å slippe alt de har i hendene å følge Jesus 24/7, vil ikke få noe kjedelig liv akkurat. Spenning og svært innholdsrike dager vil kunne prege mye av livet ditt. Det å være en aktiv medarbeider for Gud krever også at du legger ditt eget liv bak deg og velger å la Gud ta mer og mer styringen over ditt liv. Derfor er mange kalt men få er utvalgt fordi det kreves tro og fokus på sitt kall.
Matteus 22, 14: For mange er kalt, men få er utvalgt.»

Jesus Kristus har all ære for den helbredende kraft og styrke som gis i kjærlighet til de som søker Han. Gud utstyrer alle sine utvalgte med underfulle gaver, slik at vi kan vise at vi har en Gud som bryr seg om vårt ve og vel. En kjærlig Gud som elsker hver eneste en av oss, og som har som eneste formål å få deg frelst inn i sitt himmelske rike, slik at du slipper å havne i helvete.

All takk til vår Himmelske Far!

Satan er denne verdens jordiske gud, verden er i et mørke, det er kun på jorden Satan har makt og da kun den makt mennesker har valgt å gi han gjennom sin vantro og avgudsdyrkelse og sine synder. Synd gir nemlig Satan en legal rettmessighet til å plage deg, fordi synd er hans arena til å komme inn på ditt liv. Alt som hindrer verden fra å være i totalt mørke, kaos og nød er at vi nå venter på Jesu Kristi gjennkomst. Inntil da, blir verden opprettholdt av de tusener av bønnene som bes døgnet rundt, rundt om i hele verden. Nå er det om å gjøre for alle som er frelst å få gitt frelse i Jesu Navn til flest mulig mennesker, slik at de slipper marerittet som venter når Satan ødelegger verden å tar med seg sine ned i avgrunnen. Etter Jesu gjennkomst, når Jesus har hentet hjem sine, da er det ikke lenger noen igjen til å be, eller svært få. Da skal verden bli kastet ut i totalt kaos og ødeleggelse og forgå slik vi kjenner den idag.
Bare Faderen kjenner dagen ved Jesu gjennkomst, men det skal være en dag lik alle andre dager og den skal komme plutselig, verden skal bli tatt på sengen. Bare de kristne vil kjenne igjen tidens tegn, gjennom Evangeliets Guds Ord.

Er du rede til å møte Jesus??
Webside drives av  Vistaprint