- ÅNDSKAMP/ KONSEKVENSER
 -
Jeg møter ofte på mennesker i min behandling som ikke er spesielt troende, dette
kan få konsekvenser for helbredelsen. Når man påkaller Jesus Kristus, altså
Guds gode kraft til å komme inn å helbrede et menneske med en plageånd/-
sykdomsånd, så oppstår det en åndskamp i dette mennesket. Plageånden som har
tatt bolig i dette mennesket vil kjempe hardt for å ikke miste boligen sin. Under
denne prosessen vil det kunne oppstå mye ubehag for mennesket. Men ubehaget
oppstår ut ifra hvor sterk/svak troen din er.
Jesus helbredet kun troende mennesker,
han sa ofte "reis deg opp, ta din båre å gå, for din tro har frelst deg!"
Derfor er det med stor skepsis om jeg skal helbrede mennesker som ikke tror på
Jesus Kristus. Man skal ikke kaste perler for svin, sies det. Og det er nettopp
dette jeg vil unngå.
Det er ikke bare bare, å gi helbredelse til alle og enhver som
sliter med en plage. Om mennesket ikke er troende/som ateist osv. Så kan
helbredelsen gi store smerter og ubehag til pasienten, dette fordi at det oppstår
en åndskamp i mennesket, og har ikke mennesket funnet sin tro på Jesus,
så blir det lettere for plageånden å befeste seg i menneskets kropp.
I slike tilfeller er det vanskelig også for helbrederen, som tross alt har vanskelig
med å si nei til å helbrede en person med mye plager, når personen ikke har noen tro på Gud. Derfor er
det så viktig å oppsøke Jesus i gode dager, slik at når de dårlige dagene kommer,
så er man forberedt.
Se på det som en god investering. Bruk litt tid på Guds ord i hverdagen, slik at
Gud også kan få bruke litt tid på deg når det virkelig gjelder. Høst fruktene
sammen med Jesus.

Når jeg står på en alternativ messe som helbreder, kan det dermed være at jeg
dessverre må si nei til enkelte som ønsker å bli helbredet, for om de ikke har tro,
så kan de havne i en åndskamp som de rett og slett ikke takler. Her har jeg et
ansvar om å på se at de som blir helbredet er døpt,
og har funnet troen på Jesus Kristus, slik at helbredelsen får det rette utfallet.
Altså handler alt om Tro, og troen er ditt ansvar!

Etter at Jesus hadde helbredet mennesker sa han:
" synd ikke mere, for at ikke noe verre skal skje med deg"
Dette vet kristne mennesker, men hedninger vet det ikke.
Derfor er det ennå viktigere å helbrede troende mennesker
fremfor ikke-troende, for hvis ikke-troende mennesker fortsetter å leve i den
synden som brakte dem denne plagen/sykdommen, så vil helbredelsen bare
fungere som et midlertidig pauseopphold, før neste plage kommer, og den plagen
vil da bli verre enn den første. Så vær snill med deg selv å oppsøk Jesus Kristus
i ditt hjerte, da får du det også styrke og kraft til å komme deg gjennomi de
dårlige dagene.Webside drives av  Vistaprint