- ÅNDENS GAVER
 -


Nådegavene
Paulus brev til korinterne 1, 12
Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem.
Dere vet at da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet med til de stumme avgudene.
Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: «Forbannet er Jesus!»
Og ingen kan si: «Jesus er Herre!» uten i Den hellige ånd.
Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.
5Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme.
6Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme,
han som er virksom og gjør alt i alle.
Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode.
8For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap,
9én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede,
og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale.
Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.
----------------------
Kan jeg kalle meg for helbreder?
Siden det ikke står noe direkte om ået å væreen helbreder i Bibelen.
Jesus sier her i Paulus brev, at man blir gitt forskjellige Nådegaver,
f.eks en som forkynner, han kaller seg for forkynner og blir også titulert av
andre mennesker som en forkynner. En som taler visdom eller kunnskap, blir kalt for
profet osv., en som helbreder syke med Nådegaven til å helbrede,
bør ikke den personen kunne kalle seg helbreder?
For som Jesus sier, kan vel alle helbrede? kan vel alle forkynne?
Kan vel alle tale i tunger? kan vel alle tale profetisk?
Alle kan be for syke, men det er ikke det samme som å ha åndens gave til å helbrede.
I gitte situasjoner kan Gud gripe inn og gi ut kraft til helbredelse også for en som ber.
Det skal likevel aldri settes fokus på verken helbrederen eller forkynneren, eller profeten, som person, men hold dere til Jesus Kristus som er Herre over alle disse,
og som gir gavene til hvem Han vil. Det er Gud som skal ha takken.

Jes 29, 13 
Menneskebud og Herrens visdom  Herren sa: Fordi dette folket  holder
 seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, mens hjertet er
 langt borte fra meg, og fordi den frykt de har for meg, er tillærte
menneskebud, ..
.
Selv i disse dager er det mennesker som får Nådegaver.
Det finnes profeter og forkynnere som taler i åndens nådegave.
Det er helbredere med nådegaver som får kraft fra Den Hellige Ånd,
til å gjøre sine gjerninger. Alle disse gavene er ved den samme ånd.
Når jeg snakker med folk også kristne om gaven til å helbrede, så opplever
jeg at det er mye uvitenhet om dette. Dette er ingenting som er uoppnåelig.


Paulus sier i 12, 17

 Dere er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer. 
I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter,
for det tredje lærere. Noen har fått gaven å gjøre mektige gjerninger,
 andre har fått nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale. 29 Er vel alle apostler? Er alle profeter? Er alle lærere?
Gjør vel alle under? 30 Har alle nådegaver til å helbrede? Taler alle i tunger?
Kan alle tyde tungetale?
31 Men vær ivrige etter å få de største nådegavene!


Her ser vi at Paulus formaner oss om å være ivrige etter å få nådegaver.
Det betyr at vi må be om å få det fra Gud vår Far i bønn, Han kan også gi det til
oss etter som Han vil utruste sine barn.


 Herren sier: Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så
skal også dere få ettergitt. Luk 6, 37

Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg
er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe
med min frelserhånd Jes 41,10

For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike
fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er
barmhjertig mot deg.
Jes 54, 10
 Når Helbredelsen/budskapet er sendt er det viktig at du fortsetter å be
og takke vår Herre for at forsendelsen er på vei ned til ditt legeme.
I Daniels bok i Bibelen, kan du lese om hvordan Guds engel måtte kjempe
mot de onde åndsfyrstene før han kunne levere budskapet til Daniel,
det tok engelen 21 dager å nå ned til Daniel, så det er viktig å ikke gi opp
håpet, om du ikke skulle få øyeblikkelig helbredelse, når bønnen er sendt
er den under behandling av Gud og allerede i retur med helbredelse.
Når du kjenner en ro og fred i kroppen og sinnet, da er helbredelsen satt igang.
 
Paulus brev til Efeserne` 6,12:
For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod (mennesker),
men mot makter og åndskrefter,
mot verdens herskerei dette mørket,
mot ondskapens åndehær i himmelrommet (Åndeverdenen).
 
Og han sa til dem:
«Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet
for alle som Gud har skapt!
Den som tror og blir døpt, skal bli frelst.
Men den som ikke tror, skal bli fordømt.
Og disse tegnene skal følge dem som tror:
I mitt navn skal de drive ut onde ånder,
de skal tale nye tungemål, 
og de skal ta slanger i hendene.
Om de drikker dødelig gift,
skal det ikke skade dem,
og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»
Markus 16, 15

Webside drives av  Vistaprint