- Å VITNE OM JESUS
 -
Vær et vitne for Jesus!

Når du opplever at Gud hjelper deg i et eller annet er det viktig at du vitner om det til andre. For det er nok av mennesker i verden og av verden som snakker mot oss om at det ikke finnes noen Gud, fordi de begrunner med at det finnes så få vitneskildringer på helbredelser og lignende. Vær da du et vitnesbyrd om du har mottatt noe fra Gud vår Far, slik at flere virkelig får høre om Gud og hans kjærlighet til oss. Gud lar deg aldri stå alene etter en vitneskildring, fordi det er i Guds interresse at hans Ord og hensikt når ut til så mange som mulig. Bare fortell det som har hendt deg helt ærlig og oppriktig og Gud gleder seg over deg og gir deg påfyll. For når vi gjør en handling for Gud, så fyller Han oss opp igjen med et større mål enn det vi måler opp oss selv med, fordi Gud også er Gud av overflod.Samtidig er det viktig å vitne om de mirakuløse helbredelsene slik at andre i samme sykdoms-situasjon kan få del i samme helbredelseskraft og bli hjulpet.

Ikke la djevelen tie din munn, men rop ut til verden om hva Jesus har gjort for deg! Jesus Kristus som har tatt bolig i deg, er sterkere enn han som bor i verden. Så ikke frykt for noe, men la Jesus ta seg av deg. Tøm alt av deg selv ut, og fyll deg opp med Jesus Kristus. La Guds hånd røre ved deg og lede deg ut på dine veier, Han retter dine veier ut slik at du slipper å gå omveier på livets vei. Gud velsigne deg og gi deg frimodighet til å rope ut til verden hva Jesus Kristus har gitt deg. Amen!

Webside drives av  Vistaprint