- - FORBANNELSE -
 -

Satan er syndens kilde, derfor er alle som er født på jorden underlagt Satan, han er gud på denne jord. Alle mennesker har på et tidspunkt i livet vært syndere og mange er de som fremdeles tilhører syndens armkrok, kanskje de ikke engang vet at det de gjør er synd fordi de aldri har hatt kjennskap til Gud, Gud sier at de som aldri har hørt Evangeliet skal få en mildere dom enn de som har hørt det og ikke vendt om. Det er harde bud, men det er ennå hardere bud å være arving av synden og dødsriket. Det å tilhøre djevelen er som å puste luft den ene dagen og gift den andre. Alt han kjemper for er å rive til seg Guds skapninger ned til dødsriket, og det eneste som står i veien for at det skal skje er hvordan du lever ditt liv, i synd eller ren for synd gjennom frelsen på Kristus Jesus. Det å være ren for synd menes ikke med at du aldri kan synde, for det å synde er menneskelig og det gjør alle mennesker, unntatt Jesus da Han vandret på jorden. Men vi som har vendt om å mottatt frelsen og renselsen er ikke lenger underlagt syndens arv som fører til dødsriket. Om vi synder, ber vi Gud om tilgivelse og synden blir slettet i samme sekund og for evig og alltid slik at vi på nytt er rene for Herrens åsyn. Vi som er frelst blir ansett av Gud som konger og prester, fordi vi er Guds barn, eller barn av Gud om du vil, og som arvinger av Himmelriket har vi del i en ufattelig enorm makt og autoritet som gis under nåde av Gud og gjennom vårt vennskap til Jesus Kristus.

Forbannelser
Forbannelser kan oppstå svært uventet. Har du f.eks. mye penger kan andre mennesker føle misunnelse, sjalusi og avsky for deg, dette vil igjen kunne bli en forbannelse. Har du noe som andre har sykelig lyst på, kan det skape bindinger av ondskap. Begjær, grådighet, forakt, hovmod, misunnelse, sjalusi, hat osv. er alle ingredienser til å skape forbannelser. Velsignelser bryter øyeblikkelig en forbannelse. Velsignelser er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, mildhet og selvdisiplin m.m. Det beste hadde vært å eie minst mulig, og være minst mulig kjent, slik at ingen kunne sende deg ergrelse.
Om noen ønsker de gode gaver og velsignelser Gud gir, skal du bare ta kontakt med Jesus, for Han venter på deg og er villig til å gi deg i overflod av velsignelser.

Webside drives av  Vistaprint