- Å ELSKE SIN NESTE
 -
SLETTEPREKENEN
(Lukas 6,20–49)
Saligprisninger og verop
20 Da løftet han blikket, så på disiplene sine og sa:         
«Salige er dere fattige, Guds rike er deres. 
21 Salige er dere som nå sulter,  dere skal mettes.  salige er dere som nå gråter, dere skal le.     
 22 Salige er dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet deres som noe ondt – for Menneskesønnens skyld!              23 Gled dere på den dagen og hopp av fryd, stor er den lønn dere har i himmelen. Slik gjorde også fedrene med profetene.


Som helbreder eller profet, som prest eller misjonær, som evangelist eller forkynner, som kirketjener eller klokker, som en vanlig troende, eller blir du mobbet for utseendet ditt, eller hudfargen, eller en skavank, eller jobben du har osv. Uansett hva du blir spottet og mobbet for i hverdagen, så snu om på det, be til Gud at all den energien som spotterne legger i å nedverdige deg skal bli til like stor velsignelse til deg, be om at all den energien de legger i å jage etter deg, den skal du få som en positiv energi fra Gud. Dermed blir det en vinn vinn situasjon om man blir spottet og mobbet. Det er selvsagt trasig at slike svakhets tegn finnes hos enkelte mennesker, men husk bare på at det er mennesker som ikke har det godt med seg selv som spotter og mobber. Det er de som trenger hjelp og ikke du!

 Uansett hva slags tjeneste du gjør hos Jesus Kristus, så er det ikke å komme unna at vi har forfølgelse og spott i hælene. Folk hater oss, de utstøter oss, de håner oss, de skyr oss som pesten. Men se hvilken ære, det er storslått at djevelen hater oss, for når djevelen hater oss så sterkt, da vet vi at Gud elsker oss ennå mere!
Derfor skal vi elske våre fiender, fordi de gir oss ennå større grunn til å juble. For vi skal vite hvorfor vi blir hatet, hvorfor vi blir hånet, hvorfor vi blir utstøtt, halleluja! det er fordi djevelen har innsett at han har mistet grepet om oss, og gråter over at vi har vendt oss mot ham . Før jeg var frelst så jeg ikke dette forholdet, men nå som sløret er borte fra mine øyne, så ser jeg det klart. Derfor sier Jesus at vi er salige i Hans øyne, når vi blir hatet, for vi blir fryktet av det onde. Og vi tilhører ikke lenger verdens hersker, men Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds makt, og ved Guds makt har vi kraft, myndighet og ubestridt autoritet over alt ondt. Dette vet de onde så alt for godt, derfor frykter og hater de oss.Så om dere blir hatet og utstøtt for Menneskesønnens skyld, så velsign de som hater dere, det er nesten som om man bør takke de. Det er et stort svakhets- tegn å bare føle hat, det fører ikke til annet en destruktivitet, i og rundt kjernen det kommer fra.Vi skal gjengjelde alt vondt, med godt., Da blir vi salige i Menneskesønnens øyne. Halleluja! Lovpris Herren vår Gud! Gud er god!Amen!              24 Men ve dere rike,          dere har alt fått deres trøst.              25 Ve dere som nå er mette,          dere skal sulte.          Ve dere som nå ler,          dere skal sørge og gråte.              26 Ve dere når alle taler vel om dere.          Det samme gjorde også fedrene           med de falske profetene.Elsk deres fiender! 27 Men til dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, 28 velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere. 29 Slår noen deg på det ene kinnet, så by fram det andre også. Om noen tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten. 30 Gi til hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake.    31 Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. 32 At dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av. 33 Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for? Det gjør jo også synderne. 34 Og om dere låner ut til dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke dere for? Også syndere låner til syndere for å få like mye igjen. 35 Nei! Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal deres lønn bli stor, og dere skal være Den høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde.    36 Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.

Webside drives av  Vistaprint