- VELKOMMEN
 -


Velkommen!

Trykk to ganger på "velkommen" knappen til venstre i kolonnefeltet, for oppdatering av siden! Takk!

Har du noengang hatt en drøm eller et syn som var så levende at det forble med deg i dagevis?
Det er mulig at din drøm har hatt en åndelig betydning og ditt syn var
ET BUDSKAP FRA GUD!

Nye sider er under bearbeidelse.
Emner:
- Når drømmer virker selvmotsigende - hvordan tyde drømmer og syner -  Bibelens symbolikk - Mareritt og skitne drømmer - Hvordan få slutt på marerittene - Engler i menneskeskikkelse i drømmer - Hva betyr våre drømmer om en kjær avdød -

Anbefalt litteratur til dette temaet er boken "Drømmer og syner" av Perry Stone.

Det er rart hvordan livene våre utvikler seg i snarveier og omveier etterhvert som tiden går. Mål som vi satte oss i ungdommen, blir raskt visket ut når vi dras inn i tilfeldigheter. Etter alt som har hendt i mitt liv, skjønner jeg desto mindre nå enn jeg gjorde før. Jeg spør meg selv om alle har det slikt, er det slik et liv leves for de aller fleste eller for de færreste...
Det er interressant å leve, bare det å gå ut en tur å gjøre noen ærend, kan raskt få positive eller negative konsekvenser for ditt videre liv. Livet er så fullendt, det har alt!
Det er likevel mange nyanser i vårt samfunn, kontrastene er store, og de som lider av en sykdom eller en plage greier nok ikke å se mangfoldet i livet, slik det bør være. Det å være åndsfrisk og fysisk frisk bør være selve rikdommen i livet, men er det egentlig slik. Man tenker nok ikke så mye over det når man er frisk, men det er først når vi mister noe verdifullt at vi skjønner hvor dyrebart det var det vi hadde.  Jeg vil at alle som er frisk skal stoppe opp litt, å kjenne etter hvor rikt livet er i den tilværelsen. Og tenk at det du har  som er helt naturlig, faktisk er ganske unaturlig for mangfoldet av mennesker på vår jord. Du trenger ikke eie en smule for at du skal skjønne at du er rik og priviligert. Alt det du ikke har kan du gi videre til din neste, for det du ikke har er mer verdt enn all verdens rikdom. Et smil, et håndtrykk, en venn, en tanke, et blikk, en omfavnelse.. osv. Alt har du i deg, det koster ingenting å gi det videre, det er en utømmelig kilde av kjærlighet i oss. Stopp opp! Å tenk hvilken rikdom du har i deg. Vi er alle i bunn og grunn rike mennesker, vi er søkk rike, om vi bare stopper opp å får det med oss. Løper vi, stresser vi, skal vi jage etter noe, være suksessfull da får vi ikke rikdommen med oss, det er først når vi stopper opp og summer oss at vi kjenner rikdommen i oss. Rikdommen i oss er Gud, Gud èr kjærlighet. Vi er skapt av Gud og Gud har plantet en kjærlighet i oss alle. Det er en guddommelig gave som er boende i oss. Men det gjelder å finne den. Men hvordan er det mulig å finne noe som står stille når du selv stresser å jager i verdens tempo. Tar du ikke frem gaven som ligger i deg selv, så oppnår du lite i ditt liv, selv om du kanskje oppnår mye for andres ve og vel. Det finnes èn kilde som er kilden til all kjærlighet, kjærlighetens Navn er Jesus Kristus. Søk det Navnet, og du finner den største rikdom av dem alle! Gud velsigne dere!

Finnmark
I slutten av Mai/-begynnelsen av Juni vil jeg trolig ta en kjøretur opp til Finnmark, å besøke Karasjok og Kautokeino, slik jeg har gjort de siste 4 årene. 

Ellers vil jeg bare takke for at det er liv i gjesteboka og at dere benytter den til å vitne for Jesus.  Takker for at folk blir leget og frelst gjennom de få ord som skal til.

På gjennsyn!


Webside drives av  Vistaprint